Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism​Klara Tamas-Blaier: Arta de a sugera


     Afişul de film
     Gen cu totul aparte, de nealăturat niciunuia dintre cele cunoscute în plastică, afişul este, de fapt, cartea de vizită a unui spectacol, adică o informaţie care invită la cunoaştere. Privit din mers, înregistrat în treacăt el trebuie să comunice într-o clipă datele pricipale ale acelui spectacol şi să lase în memoria trecătorului o sămânţă de interes, de curiozitate. Un afiş bun nu este acela care ţine privitorul în faţa lui, ci acela care îI
 
 împinge în sala de spectacol. Exact cazul afişelor Klarei Tamas-Blaier, văzute pentru prima dată, nu risipite pe zidurile oraşului, ci adunate pe pereţii unei expoziţii: Galeriile «Simeza».
     Principala lor calitate este concizia. Forţa lor — expresivitatea. Farmecul lor — direc­teţea comunicării, o directeţe uneori a­proape de candoare. Asemenea marilor desenatori care din câteva linii reuşesc să redea caracterul unui personaj în toată complexitatea lui, Klara Tamas-Blaier reu­şeşte să vizualizeze cu această tripletă — concizie-expresivitate-
directeţe — datele principale ale unui film. Genul. Conţinutul. Atmosfera. Afişele ei nu mint — aşa cum nu se vor «frumoase în sine», ci 
invită, pur şi simplu, la vizionarea unui film 
anume. 
Două mâini de bărbat care poate rup, poate încearcă să apropie, poate să ţină încă împreună cele două jumătăţi ale unui profil de femeie desenat inginereşte, pe hârtie 
milimetrică, desen peste care se aşază cu timiditate titlul E atât de aproape ferici­rea, nu poate să promită altceva decât o poveste de dragoste între doi tineri care aparţin unui 
mediu anume. Un eşafodaj de piese metalice — cu o valiză care striveste în prim-plan un buchet de flori şi o mică fotografie «de şantier», paginată în dreptul titlului Trepte pe cer, fixează cu sinceritate mediul filmului şi sugerează discret subiec­tul. Câteva rânduri de flori galbene, desenate copilăreşte pe un fond albastru-crud, în­trerupte brutal de un gol ca o tăietură din care ne fixează privirea tristă a unei fete, comunică scurt, cuprinzător şi sugestiv, mesajul dramatic al Ilustratelor cu flori de câmp. După cum gri-urile din acea suită de priviri obsedant aceleaşi, terminate în josul afişului în trei fotografii «de faţă» do­minate de una «de profil», tip fotografie de deţinut, comunică într-o clipă starea de claustrare, de condamnare a eroului filmu­lui Zidul.
     Artistă nu numai sensibilă şi înzestrată, dar şi inteligentă, Klara Tamas-Blaier nu cultivă misterul şi încifrarea într-o artă care cere limpezime şi descifrare. Secretul reu­şitei ei într-un gen atât de dificil care te obli­gă să vizualizezi şi să transmiţi ceea ce regulă nu se vede, ci se simte şi anume aerul, atmosfera, suflul şi sufletul unui spec­tacol stă, cred, dincolo de talentul de graficiană — cu atâta forţă demonstrat în lucrările de grafică alăturate celor de grafică publicitară — tocmai în puterea de a înţelege exact specificul acestei arte numită: afiş. Căci este o artă.
(Cinema nr. 2, februarie 1980)

Tags: afise de film, e atat de aproape fericirea film, eva sirbu, ilustrate cu flori de camp film, klara tamas-blaier, trepte pe cer film, zidul film

Comments: