REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film​Actorii noștri – Ernest Maftei (I)


     Casa unui om gospodar se cunoaște de cum deschizi poarta: în curte, viță de vie să­pată, tăiată, îngrijită de o mână puternică. Tufe de coacăze negre și o mulțime multicoloră de trandafiri: albi, roz pal, roșii, înfloriți, îmbobo­ciți, răsuciți, înmiresmați, catifelați. Floarea preferată a stăpânului casei: Iubesc trandafirul, pentru că e cea mai frumossă floare care înțeapă”.
     Ușa casei, tocmai după legi țărănești, se deschide primitoare. Pereții sunt văruiți în alb și un miros de pâine caldă, proaspăt scoasă din țest, învăluie ademenitor nările.
     Ți se pare, bre, așa miroase varul proas­păt, ori nu știai?
 
     Nu știam. De unde să știu? Odaia pentru oaspeți e un adevărat muzeu. O șa, cu întreg harnașamentul, amintește vizitatorului că bărbatul casei știe a călări. Privirea înregistrează și celelalte obiecte, unele așezate pe poli­cioare, altele atârnate de grindă: un buzdugan țintat, ulcele pântecoase, o sarică mițoasă și chiar un butuc zdravăn înconjurat de scău­nașe cu trei picioare, de-ți vine să stai să asculți: „Trei iezi, cucuieți..”
     Lasă iezii, că am trecut cam de multișor de vârsta amintirilor din copilărie. Dar dacă îți plac poveștile, îți spune Badia altele, la fel de adevărate și poate la fel de frumoase: că eu îs născut pe malul Siretului...
 
     Ating șaua cu sfială și mă arăt surprinsă de moliciunea el. Replica sosește prompt:
     Dar ce credeai matale, numai așa, de frumusețe? Eu călăresc mai abitir ca la ti­nerețe și dacă o fi să fie să joc un rol de domn pământean, mă leg să stau drept, cu dârlogii în dinți, într-o mână cu o spadă și în cealaltă cu alta.
 
     Ar cam fi cazul să facem prezentările. In­terlocutorul nostru este Bădia, așa îl numesc cei care îl îndrăgesc; Ernest Maftei actorul notează riguros dicționarele de specialitate.
Deci, stimate Ernest Maftei, am venit..
     Văd, stai jos, te rog. Bei un pahar cu vin roșu de Samurcaș? Eu l-am făcut, mai întâi am plantat vița de vie, am săpat-o, am stro­pit-o, am îngrijit-o. Ehe! Pune viță și bea vin? După multă muncă.
 
     Mă bucur că a pronunțat cuvântul „muncă” și chiar încep să formulez o întrebare despre cum, în ce fel și când a început lungul drum al muncii către actorie, dar interlocutorul meu are poftă de vorbă așa că...
     O luam binișor la început. Ori te gră­bești? Nu te grăbesti? M-am născut pe 6 martie 1920 în comuna Prăjești pe matul Sire­tului. Am urmat școala normaIă și trebuia să devin învățător, dar prin 1940 m-am prezentat la Academia de arte dramatice din lași, la examen care va să zică...
 
     Și...
     Pe vremea aia când am dat eu examen, candidații și candidatele nu prea veneau de la țară. Și nici nu prea arătau ca mine, sără­căcios îmbrăcați. Cu încălțările legate cu sfoară și nici nu prea vorbeau ca mine, o moldovenească neaoșă, de pe malul Siretu­lui. Și cred că nu erau nici obraznici, așa cum am fost eu.
 
     Obraznic?
     Ce-i de mirare? Da, obraznic. Membrii comisiei aveau pe masă mai multe volume cu versuri. La întrebarea lui Ion Sava, ce poezie știu și vreau să recit, am răspuns: Deschideți dumneavoastră Ia întâmplare una din cărți și ce poezie „cade” pe aceea o știu. Și „a căzut”  „Ștefăniță-Vodă” de George Coșbuc. Am în­ceput să recit tare și sonor. Exersasem înde­lung pe malul Siretului, cântând și recitind de se auzea până la Buhoci, la cinci kilometri depărtare. La un moment dat, actorul Aurel Ghițescu m-a oprit, întrebându-mă calm de ce tun și fulger așa. Sigur pe mine, încălzit de versuri, i-am replicat: pentru că Ștefăni­ță-Vodă avea vârsta mea, adică în jur de 20 de ani.
 
     Întâmplarea a continuat să-și joace ro­lul?
     Știu și eu? Următoarea poezie s-a numit „Lebedele”, un sonet din, „Caleidoscopul lui A. Mirea”, scris de D. Anghel și Șt. O. losif. Examenul se încheiase. I-am privit pe exami­natori cu amărăciune, neîncrezător. C. Focca s-a apropiat de mine, întinzându-mi o banc­notă. Băiete. mi-a spus, ai reușit și vei fi bur­sier. Până una alta, ia suta asta de lei și du-te de prânzește, că eu cred că ești flămând.
 
     Asta a fost tot?
     Asta a fost în octombrie, pentru că la 1 martie, din cei 30 de candidați admiși au ră­mas după o prima „triere" numai 15, iar până la absolvire nu știu cum s-a făcut, cum s-a dres, dar de absolvit am absolvit doar eu, în 1944. Examenul l-am susținut cu lon din „Nă­pasta” lui I.L. Caragiale și cu „Avarul” de Moliere.
 
     După câteva apariții nesemnificative, în film, Paul Călinescu v-a distribuit în rolul principal - comunistul Anghel - din „Desfă­șurarea”. Ce amintiri vă leagă de acest prim mare rol?
     Întâi și întâi, protestul unei regizoare ce­lebre în epocă. La scurt timp după începerea filmărilor, a vizionat materialul filmat, m-a vă­zut și pe mine în ,„carne și oase” și i-a spus regizorului: „Voi nu știați ca pentru un ase­menea rol este nevoie de un bărbat înalt, voi­nic, puternic, unde l-ați găsit pe Ernest Maf­tei, așa de pricăjit, numai dacă s-ar naște a doua oară poate corespunde personaju­lui...”
 
     Cât de „corespunzător” a fost Ernest Maftei în distribuția filmului, ne vom reaminti răs­foind presa vremii: „Oricât de simplu și cum­pătat ar fi eroul în viață, nu se poate ca artis­tul să nu descopere în adâncul unul aseme­nea suflet patosul eroic al participării la revo­luție și avântul uneori tainic, nemărturisit, dar întotdeauna existent către culmile viitorului. Un asemenea patos îl caracterizează pe An­ghel și a fost relevat de actorul Ernest Maftei. El izbutește să individualizeze cu artă pe combativul secretar al organizației de partid sătești. Viu și expresiv, chipul secretarului rămâne în minte prin strălucirea ochilor, prin pasiunea pe care o pune omul acesta în tot ceea ce face, prin intransigența sa de comu­nist, față de greșelile tovarășilor și uneltirile dușmanilor. E de remarcat că jocul vibrant al actorilor Impune personajul și atunci când el se desfășoară pe fundaluri albe”.
     Întotdeauna am respectat ideea perso­najului, ideea replicii, dar am făcut-o pe limba mea, în felul meu, adică i-am pus carne și sânge, i-am suflat viață din viața mea.
 
     Ați avut un chip și o fire potrivită pentru un anume „emploi”.
     Așa este. Chip de țăran. Dar mai e ceva. La filmul Convoiul, de pildă trebuia să spun o serie de replici care nu făceau decât să re­pete faptele de pe ecran. Nu merge, i-am zis regizorului Mircea Moldovan, nu vreau să mă fac de râsul lumii, la bătrânețe. Să știi că eu transform personajul, îl fac mut. Zis și făcut.
     Numai că la un moment dat, în film, îmi moare băiatul și eu, copleșit de durere, ies din mulțime și strig câteva cuvinte. Călăul convoiului se repede la mine, dar în aceeași clipa eu redevin mut. În felul acesta i-am dat o biografie personajului. L-am completat, l-am „înviat”, l-am scos din litera scenariului, tran­spunându-l în viață.
 
     Întrebarea, fie că este simplu sau com­plex formulată, tot aceeași idee tinde să răs­colească: cum se apropie actorul de perso­naj, cum îl dezghioacă, cum îl plămădește?
     Dacă ajungeam învățător, aș fi făcut din satul meu un sat model. M-am hotărât să fiu actor și deci trebuie să fiu un model pentru toți ceilalți. Așa că, omul Ernest Maftei se plimbă, visează, ascultă inima pământului lipindu-și urechea de scoarța lui bună și as­pră, se încarcă cu tot ce e viu și frumos în jur și se apropie de un rol cu tot sufletul, îl cu­prinde, îl stăpânește, se contopește cu el și-I redă oamenilor, așa cum simte el ca ar avea ei nevoie. Să nu scrii tot ce am spus, ar pu­tea crede lumea că sunt lipsit de modestie.
 
     Lipsit de modestie? „Modest, modest până la disperare, actorul Ernest Maftei se dă­ruie de fiecare dată cu aceeași patimă unui erou sau altul, necerând altceva decât să fie crezut". Și este. Cum ar putea să nu fie?
     Nu m-am considerat niciodată un actor, ci un pedagog. Un pedagog care n-a uitat versurile lui Lucian Blaga: Copilul știe că iu­birea și înțelepciunea lui e joacă. Tânărul știe că joaca și înțelepciunea lui e iubirea. La bătrâni, joaca și iubirea e înțelepciunea.
 
     Ernest Maftei, știu că sunteți dramaturg și poet.
     Cu dramaturgia e o poveste mai veche...
 
     În 1958, la Festivalul teatrelor dramatice din România, spectacolul cu pisa „Răzeșii lui Bogdan” semnată de Ernest Maftei era distinsă cu premiul I. Cronica de specialitate nota cu entuziasm: „Piesa a abordat drama și comedia de bun gust, meritând cu prisosință repetatele aplauze la scenă deschisă cu care publicul a răsplătit-o sincer și convins, prețuindu-i căldura și sinceritatea. Autorul, căruia mediul țărănesc îi este familiar, nu s-a ferit uneori nici de locurile comune, dar „inovația sa” constă în maniera directă, necontrafăcută, în maniera pieptișă, nerafinată în care el a abordat aceste probleme. A avut șansa de a găsi limbajul teatral al lumii rurale, a construiri socialismului, limbaj pe care, în proză, scriitorii noștri l-au aflat mai demult”.
     Văd că despre teatrul mai știi câte ceva. Să-ți recit o poezie de-a mea: „Odată mi-a ieșit în drum un câine/ bubos și chior/ murdar de glod/ șchiop de-un picior/ și tare înfome­tat/ Aveam într-un ziar un colț de pâine/ dar până să dau, el m-a mușcat/ biet vagabond/, de când îi fi umblând fără de hrana/ bătut de oameni, și ciupit de muște,/ chelă­lăind după un pumn de huște./ Mi-am șters cu pâinea sângele din rană/ și-am dat-o lui apoi să o mănânce/ de-atunci toți câinii sar/ ca să mă muște".
 
     Bădie Maftei, în câte roluru „ați ars" până acum, păstrând neatins secretul „o prezență de neuitat”?
     Dacă stai să le numeri, sunt peste o suta douăzeci. Și uneori e bine să-ți mai tragi su­fletul, numărând. „În fiecare noapte gânduri/ Fărâm în mintea mea ca-n piuă/ Și nu-mi dau  pace pân' la ziuă/ Stihii și stihuri”. Între sapă și cazma mai ticluiesc câte un rondel. Se spune că dacă te prind muzele, nu scapi cu una cu două. Bunăoară cu epigrama: să vezi cum s-a potrivit treaba, cum s-a răsucit, vorba e ca am apărut și în antologia epigra­miștilor. Dar parcă m-ai întrebat de roluri, nu de altceva. Stând strâmb și socotind drept, uite, numai Sergiu Nicolaescu m-a distribuit în trei roluri de neuitat pentru mine. În 1927-1928, când eram într-a întâia primara, am luat ca premiu „Velerim și Veler Doamne” cartea scriitorului Victor Ion Popa. De unde să știu eu, atunci, că după o jumătate de veac se va face un scenariu după carte și eu îl voi juca pe Petrache cantonierul... Sau rolul din Războiul pentru Independență sau cel din Mihail câine de circ sau... despre fiecare ar cam fi ceva de spus, ca eu n-am ales nicio­dată rolurile după întindere, cum s-ar zice, după numărul de pagini. Eu știu de la ai mei, țăranii din Prăjești, că dacă bați un cui și l-ai bătut bine, scândura nu se mai clintește din loc. Cam asta ar fi.

     Spuneți-mi de ce ați părăsit teatrul?
     Eu am o părere a mea, deja verificată. Nu poți să alergi cu sufletul la gură de la re­petiția generală la platoul de filmare, să gâfâi între secvențe, străduindu-te să-ți dai totuși măsura talentului. Dar dacă nu s-ar fi inven­tat filmul, fii fără nici o grijă, rămâneam în teatru.
 
     Cu ce începe o zi din viața dumnea­voastră?
     Mă gândesc la ce și cât am făcut, dar mai ales la ce și cât mai am de făcut.
(Cinema nr. 11, noiembrie 1988)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: actorii nostri, ernest maftei, ileana pernes danalache

Opinii: