Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism​„Burebista” în premieră la Petroşani


     „Am evocat figura lui Burebista şi lumea de acum 2050 de ani din spaţiul carpato-­dunărean, cu sentimentul contemporanei­tătii, cu dorinţa de a comunica direct, deschis, cu spectatorul de azi». A fost aceasta una din intentiile mărturisite de regizorul Gheorghe Vitanidis şi confirmate în dia­logul cu spectatorii din judeţul Hunedoara, primii spectatori ai filmului Burebista. Înaintea premierei bucureştene, realiza­torii au dorit să-şi prezinte filmul în judeţul Hunedoara, pe locul vechilor aşezări ale dacilor, acolo unde s-a desfăşurat, de altfel, şi cea mai mare parte a filmărilor.
Prezentă la galele din localităţile: Petroşani, Lupeni, Uricani, Hunedoara, Deva, Orăştie, Brad şi la şantierul hidroenerge­tic Râul-Mare, Retezat, o echipă de reali­zatori din care au făcut parte regizorul Gheorghe Vitanidis, Dumitru Fernoagă — directorul Casei 5, actorii George Constan­tin, lon Dichiseanu, Ernest Maftei, Ovidiu Moldovan şi operatorul Petru Maier, au mulţumit pentru sprijinul acordat de hunedoreni în timpul filmărilor. Reporterul pre­zent la aceste întâlniri şi-a notat multe din cuvintele calde, — adeseori entuziaste — precum şi numeroasele idei care au trans­format acest dialog cu realizatorii într-o adevărată dezbatere despre filmul istoric şi rosturile lui în cinematograful românesc de azi.
Asupra acestor întâlniri vom reveni mai pe larg in numărul viitor.
(Cinema nr. 9, septembrie 1980)

Tags: burebista film, ernest maftei, george constantin, gheorghe vitanidis, ion dichiseanu, ovidiu moldovan

Comments: