REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film​„Burebista” în premieră la Petroşani


     „Am evocat figura lui Burebista şi lumea de acum 2050 de ani din spaţiul carpato-­dunărean, cu sentimentul contemporanei­tătii, cu dorinţa de a comunica direct, deschis, cu spectatorul de azi». A fost aceasta una din intentiile mărturisite de regizorul Gheorghe Vitanidis şi confirmate în dia­logul cu spectatorii din judeţul Hunedoara, primii spectatori ai filmului Burebista. Înaintea premierei bucureştene, realiza­torii au dorit să-şi prezinte filmul în judeţul Hunedoara, pe locul vechilor aşezări ale dacilor, acolo unde s-a desfăşurat, de altfel, şi cea mai mare parte a filmărilor.
Prezentă la galele din localităţile: Petroşani, Lupeni, Uricani, Hunedoara, Deva, Orăştie, Brad şi la şantierul hidroenerge­tic Râul-Mare, Retezat, o echipă de reali­zatori din care au făcut parte regizorul Gheorghe Vitanidis, Dumitru Fernoagă — directorul Casei 5, actorii George Constan­tin, lon Dichiseanu, Ernest Maftei, Ovidiu Moldovan şi operatorul Petru Maier, au mulţumit pentru sprijinul acordat de hunedoreni în timpul filmărilor. Reporterul pre­zent la aceste întâlniri şi-a notat multe din cuvintele calde, — adeseori entuziaste — precum şi numeroasele idei care au trans­format acest dialog cu realizatorii într-o adevărată dezbatere despre filmul istoric şi rosturile lui în cinematograful românesc de azi.
Asupra acestor întâlniri vom reveni mai pe larg in numărul viitor.
(Cinema nr. 9, septembrie 1980)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: burebista film, ernest maftei, george constantin, gheorghe vitanidis, ion dichiseanu, ovidiu moldovan

Opinii: