REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmUn actor comparabil cu marile vedete ale lumii - Dan Nuțu


     La cinematograful Europa (fost Miorița) rulează filmul Dincolo de nisipuri, realizat cu 25 de ani în urmă de Radu Gabrea, după un scenariu inspirat de romanul „Îngerul a strigat” de Fănuș Neagu, în versiunea sa neafectată de cenzura vremii. Filmul păstrează în varianta necenzurată tonul baroc al evocării unei umanități pline de spectaculos, un colorat univers levantin, cu o seducătoare harababură de temperamente și caractere ce formează fundalul traiectoriei existențiale a tânărului lon Mohreanu, interpretat de marele actor Dan Nuțu. Personajul lui Dan Nuțu, unul dintre puținii eroi ai cinematografului românesc de factură autentic tragică, prin calitatea jocului modern și expresiv al actorului, poate figura oricând cu succes într-o antologie filmică. Destrămarea familiei țărănești, nenorocirile războiului, foametea din '46, iluzia unei lumi noi importată prin armata de ocupație fac din filmul lui Radu Gabrea una dintre puținele fresce credibile ale societății românești inter- și postbelice. În ciuda unor note picarești impuse de chiar substanța romanului „Îngerul a strigat”, lon Mohreanu, obsedat de vendetta uciderii tatălui, este aproape un personaj dostoievskian, cu vocația suferinței și a predestinării tragice, a cărui moarte devine consecința firească a prăbușirilor de lumi și valori, în amalgamul de caractere născute într-un ținut fabulos (ale cărui principale trăsături ne aduc aminte și de Panait Istrati și de Ștefan Bănulescu). Alături de extraordinarul actor de film care a fost Dan Nuțu, magistral în finețea reacției, în firescul rostirii, în autenticitatea gestului, filmul ne readuce în memorie alți mari actori conduși excelent, de pe atunci, de tânărul cineast Radu Gabrea: Emil Botta, un prinț autoexilat în negurile istoriei și necuprinderea stelelor, Constantin Rauțchi, crucificat de propria ura, George Constantin, un cinic și original jouisseur, Ștefan Mihăilescu-Brăila, în rolul unei canalii fără frontiere morale, Gina Patrichi, o Cabirie aflată în pragul lapidării și eșuată într-un bordel plutitor, sau Vasile Nițulescu, un cârciumar înșelat, trăind într-o aburoasă lume paralelă.
     Varianta originală a filmului Dincolo de nisipuri mai demonstrează și excelența unui operator aflat atunci la primii pași - Dinu Tănase, precum și rara știință a compunerii atmosferei perfect integrate dramaturgiei filmului, exprimată de costumele Doinei Levința și decorurile lui Helmuth Stürmer, la care se adaugă muzica inspirată a lui Tiberiu Olah, ale cărei ecouri obsedante certifică extincția unei lumi. Programarea filmului lui Radu Gabrea este, dincolo de un act de cultură, o invitație la cunoașterea operei unui cineast exilat timp de aproape douăzeci de ani din orice referință filmografică.
 
(România liberă, 30 iunie 1999)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: calin stanculescu, cronica de film, dan nutu, dincolo de nisipuri film, radu gabrea

Opinii: