REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film“3 păzeşte” o premieră în afara statisticilor


     Primul film românesc „independent” financiar de sis­temul de sprijin bănesc tutelat de Centrul Naţional al Cine­matografiei, dar şi „independent” de un sistem serios de sponsorizare particulară (se cunosc marile hibe ale legii din acest domeniu) a fost prezentat publicului şi evenimentul confirmă debutul fericit al unui cineast pe deplin format - regizorul Ovidiu N. Georgescu.
     Eroina filmului - Mira (Gabriela Crişu) vine la Bucureşti din Re­publica Moldova pentru a-şi afla un rost în viaţă. Destinul (ghinionist) îi scoate în cale un mafiot între două vârste - Gelu (Marius Bodochi) -, care o instalează în spaţiul abandonat al unui bloc în construcţie şi o lasă în grija unor neajutoraţi complici de afaceri necurate. Un şef al lumii interlope (Marcel Iureş) manipu­lează destule sfori şi indivizi pentru a-l scoate “basma curată” pe Gelu din multiplele sale activităţi, mai pu­ţin pe cei doi complici care au obrăznicia să pună mâna şi pe ce nu li se cuvine. Miza sechestrării Mirei se va dovedi a fi viitorul copil ce va fi văndut rentabil unor amatori de pe alte meridiane.
     Filmul este o radiografie crudă a lumii interlope româneşti surprinse pe mai multe niveluri de iniţiativă (mai puţin cele instituţionalizate de un anumit partid politic). Ovidiu N. Georgescu apelează cu succes la o arhitectonică filmică con­vingătoare prin alternarea timpurilor progresiei epice, printr-o perma­nentă consecuţie a secvenţelor de interior cu cele exterioare, printr-o alegere deosebit de eficientă a lo­curilor de filmare, locuri ce exprimă ceva din psihologiile eroilor săi.
     O altă calitate ce respiră din întregul film este ştiinţa cineastului de a lucra cu interpreţii săi, toţi pro­punând personaje credibile, deloc căzute în capcanele melodramatis­mului sau declarativismului teatral. Marius Bodochi, rând pe rând cuceritor şi venal, fermecător şi lipsit de scrupule, Gabriela Crişu, ex­presivă în suferinţele persoanei sechestrate fără vină, îndrăgostită fără orizont, emanând regrete şi sen­timente contradictorii într-o expe­rienţă existenţială tragică, Şerban Pavlu şi Rareş Pârlog, doi excelenţi interpreţi ai micilor mafioţi, credibili şi uneori cu o doză de umor în inutila cursă pentru o viaţă mai bună. La rândul său, Marcel Iureş creionează cu eleganţă şi distincţie portretul acelui şef de mafie care nu lasă nimic la voia întâmplării, inclusiv vendeta pentru doi găinari care fac degeaba umbră pământului. Violen­ţa este reţinută, limbajul este perfect adecvat personajelor, există secvenţe memorabile (printre care cântecul Mirei din bar la karaoke), imaginea este reală, elastică, fluentă, uneori poate umbrită doar de unele scăderi ale fidelităţii aparatelor de proiecţie. Film de festival, 3 păzeşte nu are deocamdată o versiune pe peliculă şi, prezent la o primă proiecţie a filmului, regizorul Andrei Blaier îşi exprima disponibilitatea de a pune "o vorbă bună" pentru această operă la Centrul Naţional al Cinematogra­fiei pentru gonflarea lui pe peliculă. (Costurile unei astfel de operaţii sunt de circa 30.000 de dolari.)
     Filmul 3 păzeşte va ieşi din ca­drul statisticilor obişnuite ale CNC­-ului, dar, în acelaşi timp, acest orga­nism administrativ al cinemato­grafiei ar trebui să-şi asume obligaţia promovării filmului la câteva festi­valuri internaţionale. La urma urme­lor, Ovidiu N. Georgescu şi minu­nata lui echipă de entuziaşti (actori, echipă tehnică, prieteni, susţinători şi adepţi ai manifestului "Concesia") au făcut o semnificativă economie bugetului cinematografiei şi opera sa mi se pare pe deplin aptă de a parcurge etapele multor festivaluri internaţionale. O poveste cinemato­grafică coerentă şi fluentă, o expresie artistică împlinită în toate compartimentele, o interpretare cu nimic mai prejos decât a filmelor româneşti din ultimul an se consti­tuie într-o carte de vizită semnifi­cativă şi pentru o carieră interna­ţională a filmului.


 
 
(România liberă, 25 martie 2003)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: 3 pazeste, calin stanculescu, ovidiu georgescu

Opinii: