REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmCartea şi filmul. Scriitorul şi cineastul


Este evident azi că folosirea mai insistentă a operelor literare însemnate ca bază pentru scenarii de filme a dat la noi în ultima vreme rezultate cu totul remarcabile: Felix şi Otilia, Nunta de piatră, Concert din muzică de Bach, Dincolo de pod sunt doar câteva exemple elocvente.
Am încercat să arăt şi în alte împrejurări de ce pe calea aceasta există şanse sporite să fie obţinute şi în viitor realizări apreciabile. Ar merita, poate, să zăbovim puţin asupra însăşi naturii, oarecum particulare, a filmelor inspirate din scrieri literare cunoscute.
Cred că ar trebui întâi risipită anumită prejudecată inhibitoare. Un roman celebru adus pe ecran, obligă; spectatorul face automat comparaţii mintale şi acceptă greu îndepărtări de la cartea iubită, aşa cum s-a fixat ea în memoria lui. A-ţi lua prea multe libertăţi cu o operă clasică e o îndrăzneală care ascunde riscuri mortale. «Hamlet» transformat iîntr-un «thrilier», sau «Atala», prezentată ca marele «western» romantic, pot cădea uşor pradă riclicolului absolut. Operele Iiterare faimoase şi-au câştigat sacralizare, iar violarea lor echivalează adesea cu o crimă culturală.
Filmele plate, care au la origine cărţi fermecătoare, stârnesc o nemulţumire mai violentă decât cele pur şi simplu proaste. Aşa se explică şi reacţia iritată a criticii noastre faţă de soarta romanelor istorice ale lui Sadoveanu, pe ecran.
Oricât de apăsătoare ar fi asemenea răspundere, arta autentică şi inspirată are curajul tuturor libertăţilor. Să ne amintim că, pe motivele tragediilor clasice, au fost scrise nenumărate alte opere integral originale, uneori chiar geniale. Câte «Fedre» admirabile nu avem? Dar «Antigone»?
Transpunerea operelor literare pe pânză n-ar trebui înţeleasă exclusiv ca o simplă ecranizare. Cinematograful poate nutri, ba chiar împlini, ambiţia reconstituirilor fidele, bineînţeles în limbajul său artistic propriu. Dar va rămâne mereu un spaţiu larg deschis dezvoltărilor creatoare, adaptărilor, actualizărilor, interpretărilor noi, cu o libertate a spiritului deplină, justificată numai de talent. Altfel zis, folosirea operelor literare pentru a scoate din ele scenarii cinematografice interesante se cuvine înţeleasă mai puţin rigid.
O carte clasică se păstrează actuală, exact prin calitatea rară de a permite ne­contenit o lectură inedită, cu o mentalitate şi sensibilitate umană evoluate. În fond, fiecare epocă face decupajele ei specifice prin marile opere de cultură.
Practic, nu altceva realizează un scena­riu inteligent. Aşa a procedat Pasolini cu «Oedip-Rege», apăsând pe conditia vieţii tribale, la care problematica vestitei trage­dii ne trimite astăzi, după ce am citit «To­tem şi tabu» de Freud. Foarte original şi susceptibil să introducă o melancolie tra­gică modernă, e unghiul lecturii lui Falstaff de către Orson Welles.
La noi, problematica romanului «Pădu­rea spânzuraţilor» a fost apropiată simţitor de vremurile noastre în filmul lui Liviu Ciulei. Titus Popovici a înglobat cu dibă­cie în scenariu şi elemente ale unor nuvele de Rebreanu, inspirate din primul război mondial. Andrei Cătălin Băleanu şi Stere Gulea, în ilustraţia cinematografică televi­zată la Mateiu Caragiale, şi-au îngăduit libertăţi mult mai mari. Până unde pot fi împinse astfel de cutezante? Singure re­zultatele au căderea să ne-o spună.
Oricum, problema ajunge, fatal, la ordi­nea zilei, fiindcă fără un accent de auten­tică actualizare, transpunerile de opere literare clasice pe ecran devin nişte plicti­coase parastase.
E bine însă să fim înţeleşi, aici, din capul locului, asupra următorului lucru elementar. Actualizarea nu înseamnă să pui în gura personajelor istorice replici care să vină în contradicţie cu adevărul istoric şi cu mentalitatea epocii lor.
A împinge în prezent operele clasice prin cinematograf, presupune a realiza fil­me care să lumineze puternic semnifica­ţiile chemate a vorbi prezentului. Scenaris­tul are, după mine, voie să dezvolte o in­trigă doar schiţată, ba chiar să adauge subiectului episoade şi personaje noi, dar pornind de la o sugestie existentă, reală, organică a textului literar. Secretul succe­sului e respectarea spiritului intern al unor creaţii artistice vii, declanşarea mecanis­melor lor lăuntrice. La baza lor se pot con­strui «transformate», ca în geometrie. Mai simplu zis, nimeni nu se va supăra dacă o piesă muzicală e transcrisă în altă gamă, atâta vreme cât lucrul a fost executat cum trebuie.
Însăşi ideea de clasicitate presupune o relativă permanentă umană. În această or­dine, scenaristul înzestrat poate actualiza atâtea sclipitoare bucăţi satirice din trecut, avea şi noi de biciuit alte rele mai grave, folosindu-i pe Caragiale sau Arghezi, ca să dau doar două exemple.
Literatura bună, clasică şi contemporană, nu e încă destul de sistematic explorată de cineaşti în căutarea materiei pentru scenarii substanţiale şi cu vie adresă pre­zentă. Sunt numeroase naraţiuni scurte care, singure, pot să aibă o tramă epică prea săracă pentru ecran, dar adunate in­genios laolaltă, ca mărgelele pe un fir, alcătuiesc îndată subiecte admirabile de film. Câteva de ardentă actualitate le şi văd închegându-se din epica nuvelistică a lui Marin Preda, Eugen Barbu, D.R. Popescu, Fănuş Neagu, Teodor Mazilu, Paul Geor­gescu, Nicolae Velea, Radu Cosaşu şi altii.
Scenaristul priceput e dator să fie un scriitor cu foarte multe însuşiri. Între alte­le, e de dorit ca el să-şi citească sistema­tic şi atent confraţii, cu ochi de antologist şi mână de adaptator exersat.
(Cinema nr. 7, iulie 1976)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: adaptari cinematografice romanesti, concert din muzica de bach film, dincolo de pod film, felix si otilia film, nunta de piatră film, ov.s. crohmalniceanu

Opinii: