REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmAsociaţia cineaştilor – Acasă şi în deplasare


• La prima şedintă din luna mai a Clubu­lui săptămânal al criticii, organizat de Biroul secţiei de critică ACIN, au participat ca invitaţi regizorul lon Popescu Gopo, pre­şedintele Asociaţiei cineaştilor, regizorul Mircea Mureşan, vicepreşedinte, alţi mem­bri ai Biroului şi Consiliului ACIN, scena­rişti, regizori şi alţi membri ai Asociaţiei. Potrivit rotaţiei, întrunirile clubului din a­ceastă lună sunt conduse de Rodica Lipatti şi Laurenţiu Ulici. Tema dezbaterii de luni, 8 mai, reluată în şedinţa de luni 15 mai, a fost «Scenariul, scenariile şi scenariştii». Prim-vorbitori: scenaristul Constantin Stoi­ciu şi criticul Alice Mănoiu.
• Secţia de regie a Asociaţiei a dezbătut în plenul său — de-a lungul a trei întâlniri — sarcinile ce revin cineaştilor, în vederea dobândirii unei calităţi artistice superioare a filmului românesc, ca urmare a Hotărârii Comitetu­lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu pri­vire la dezvoltarea legăturilor de prietenie, a colaborării şi schimburilor cu alte ţări în domeniul culturii, educaţiei ştiinţifice şi informaţiilor.
• Operatorii de imagine au elaborat un proiect al statutului lor profe­sional, în cadrul unei şedinţe-dezbatere în care şi-au adus contribuţia toţi membrii secţiei de specialitate a Asociaţiei.
• La Vaslui a avut loc o consfătuire interjude­ţeariă a conducerilor de cinecluburi cu factorii responsabili din comitetele de cultură şi educaţie socialistă judeţene şi reprezentanţii altor foruri preocupate de mişcarea de cineamatori. Asociaţia cineaştiior a fost reprezentată de regizorii Geo Saizescu, membru în Biroul ACIN şi Alecu Croitoru.
• Regizorul Mircea Iva s-a deplasat la Satu-Mare pentru a contribui la îndrumarea mişcării de cineamatori, în pregătirea întâlnirii interjudeţene «Ecran sătmărean», din cadrul celei de a doua ediţii a Festivalului naţional «Cântarea României».
• Monteuzele Mariana Andruţă şi Adina Georgescu-Obrocea au întreprins o călătorie la Moscova pentru schimb de experienţă si documentare. Cineaştilor sovietici le-au fost prezentate filmele româneşti Ediţie specială şi Trecătoarele iubiri.
• Aflată în vizită în ţara noastră, Rebekah Jorgensen, filmolog şi regizor de film din S.U.A., a fost primită la sediul Asociaţiei de Mircea Mureşan, vicepreşedinte. La întâlnire au participat, de asemenea, scenaristul Dumitru Carabăţ şi criticii Manuela Gheorghiu şi Florian Potra.
• În cadrul planului de colaborare dintre Asociaţia cineaştilor din ţara noastră şi Asociaţia creatorilor de filme şi de televiziune din R.D. Germană, am avut ca oaspeţi, recent, o delegaţie compusă din dr. Hans Nowak şi llse Klein Ortega. Oaspeţii au fost primiţi la sediul ACIN de către regizorul Mircea Mureşan, scriitorul Nicolae Ţic, directorul de film de la studioul «Alexandru Sahia», Ştefan Staicu, regizorul Ovidiu Georgescu şi scenograful Aureliu lonescu.
(Cinema nr. 7, iulie 1978)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: acin, alice manoiu, asociatia cineastilor din romania, geo saizescu, mircea muresan

Opinii: