REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film​Un eseu atașant


     Cronica animației
     Dacă s-ar iniția un referendum pentru desemnarea celui mai bun film de anima­ție al anului 1982, aş vota fără doar şi poate Micul toboşar de Virgil Mocanu. Optiunea ar putea părea influențată de premiul internațional pe care l-a obținut deja la festivalul de la Leipzig, botezat atât de romantic „Don Ouijote”. La ora la care scriu, acestei distincții i s-a alăturat primul loc în competiția națională, „Cupa de cristal”. Dar Micul toboșar merită mai mult decât o consemnare a succeselor competiționale. El este filmul unui mare pariu. Al unei încercări nu lipsite de o in­tonație orgolioasă. A anima tablouri de Pieter Bruegel, iată o inițiativă ce pare plasticienilor un sacrilegiu, iar meseriaşi­lor artei a opta, o primejdioasă îndepăr­tare de „specific”. Autorul aparține ambe­lor bresle, el s-a putut confrunta cu în­doielile formulate din unghiurile lor de vedere, a luat cunoştință de ele, dar n-a renunțat la proiect. Sfidarea sa s-a dove­dit clarviziune. Micul toboșar este un omagiu adus lui Bruegel dar şi o reflexie asupra putinței omului de a ține piept for­țelor morții. Calea sugerată: înfrânarea in­stinctelor agresive. Este o idee pe care regizorul o propune în urma unei lecturi inteligente a operei atât de plină de sen­suri a celebrului flamand. El are inspirata idee de a desprinde dintr-un tablou un personaj desemnat să-i concretizeze in­terpretarea: „micul toboşar”, un copil care străbate scenele unde se petrec atrocități pe care cântecul său patetic le întrerupe. Lăncile nu mai străpung trupu­rile tremurătoare, pumnalele sunt arun­cate şi oamenii se avântă iar în învolbura­tele dansuri. Prezența delicatului perso­naj semnalează triumful rațiunii.
     Demonstrația lui Virgil Mocanu se înte­meiază pe un mare respect pentru plas­tica originală, a cărei trudnică animare este o performanță a echipei sale formată din: Doina Botez, Despina Buneciu, Adrian Gherghe. Gest de cultură, Micul toboșar evită cu inteligența pericolul estetismului şi dovedeşte cu sensibilitate că eseul poate adopta un ton ataşant.
(Cinema nr. 12, decembrie 1982)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: cronica animatiei, dana duma, micul tobosar film de animatie, virgil mocanu

Opinii: