REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmGalax (1)


     Când, în iulie 1939, Orson Welles (deja celebru, dar având numai 21 de ani) îşi face apariţia la Hollywood — pentru a vizita studiourile în care urma să realize primul său film — un ziarist îl întreabă : ,,Ce impresie vă fac toate acestea domnule Welles? " Drept răspuns — povesteşte Tudor Caranfil în excelenta carte dedicată acelui film — Orson Welles lansează o replică ce va intra în legendă prin savoarea ei : — „E cea mai frumoasă jucărie mecanică dăruită vreodată unui băie­taş...".
     Cei doi termeni propuşi de Welles mi se par propice pentru a desemna metafo­ric, desigur — şi relatia dintre lon Popes­cu-Gopo şi filmul cu actori: în constanţa cu care cineastul renunţă, când şi când la desenele sale animate — deşi (sau, poa­te, pentru că) tocmai ele i-au adus „ade­vărata glorie” — se poate desluşi un „chef de joacă” păstrat aproape intact, oricum nealterat, de-a lungul anilor. Încântarea „băieţaşului" care a primit o jucărie me­canică îl stăpâneşte, nestingherit, de fie­care dată, iar prospeţimea privirii pe ca­re-o aruncă asupra unor teme (poveşti) celebre (eterne) devine principala — une­ori, singura — raţiune de-a exista a aces­tor filme.
     Subiectul filmului de-acum poate fi re­zumat în câteva propoziţii simple: un băiat iubeşte o fată, dar — timid şi ne­băgat în seamă — construieşte un robot cu ajutorul căruia îi „spune" fetei „toată dragostea sa"... După cum vedeti, fraza alcătuită din cele câteva propoziţii simple e liniară, fără complicaţii inutile — deşi „subtextul”, dat îndeosebi de câteva „alu­zii" la fapte literare (mai mult sau mai puţin cunoscute marelui public) nu lip­seşte.
     Un film de dragoste, deci — şi căruia, micul şir de „speculaţii" ştiinţifico-fantastice nu-i serveşte drept „substanţă" (cum au crezut unii comentatori, confundând marfa cu ambalajul), ci doar ca”mască”: asemenea robotului însuşi, care — pentru a-şi „ascunde”, de ochii profanilor, circui­tele — poartă o mască sumeriană.
     Am mai spus-o: se poate glosa înde­lung pe marginea citatelor cu care Gopo îşi animă discursul (a se reţine: şi-l a­nimă, când — din lipsă de inspiraţie dă semne că ar sucomba)... În apelul la această Mască sumeriană, de pildă, stă încrustat semnul vechimii pe care povestea spusă de cineast şi-o revendică — după ultimele cercetări, „leagănul omenirii” fi­ind tocmai Sumer-ul. Uneori, însă — mai ales când citatul devine „auto-citat” — a­ceste aluzii ramân inoperante în spaţiul sensibilităţii spectatorului mediu: cum e cazul, cred, în secvenţa „şedintei de la decanat”, când cineastul (Eheu. fugaces...) face aluzie la propriile-i filme (S-a furat o bombă, Faust XX, Harap Alb, Comedie fantastică).
     Nici „animaţia" robotului nu mi s-a pă­rut reuşită — în această privinţă cineastul având, probabil, de tras consecinţele pre­carităţii mijloacelor tehnice care i-au stat la dispozitie...
     Dintre actori (mă refer la cei care au avut roluri, nu doar apariţii : precum Radu Beligan, Stela Popescu, Florin Piersic, Iurie Darie, Dem Rădulescu), interesanţi mi
s-au părut George Constantin (cu ştiinţa-i de a „trece prin film” părând, totuşi, că-i „de-acolo”) şi Mircea Daneliuc (în absenţa regizorului, ne mulţumim cu interpretul; n-am înţeles, însă, de ce a considerat Gopo necesar să-l dubleze: vocea lui Daneliuc face parte intrinsecă din personajul — acelaşi — pe care-l „joacă” de la film la film). Interesant e şi Radu
Buznea, în rolul lul Gore — dar personajul său (de om încurcat în propria-i timiditate) pare a repeta ticuri ştiute de la alţi „mari comici al ecranului”.
     Dar toate acestea la care-am putea adăuga şi altele — sunt, de-acum, chestiuni secunde (dacă nu secundare...). Important mi se pare trandafirul acelei spu­se a lui Welles — pe care, foarte bine şi-o poate adjudeca şi Gopo. Numai că, rostită de Orson. fraza preceda filmul care s-a numit CITIZEN KANE.


 
 
(Săptămâna, 20 aprilie 1984)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: cronica de film, galax film, ion popescu gopo, nicolae ulieriu, orson welles

Opinii: