Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismAnd Lots of Imagination,,,, (1966)

Şi multă, multă fantezie (1966)

10 min. - Documentary Short Movie - AG -

Synopsis: Despre creaţia sticlarilor Zoe Băicoianu, Constanţa Dogeanu, Titi Popescu.

Director: Nina Behar

Writer: Nna Behar

Stars:Casting:

Browse the entire cast and crew

Produced By

Studioul "Alexandru Sahia"

Distributors

Direcţia Difuzării Filmelor

Trivia

Opinia criticului
"Regizoarea Nina Behar şi operatorul Doru Segal au făcut un film despre sticlăria de artă ...Şi multă, multă fantezie. Obiectul filmărilor l-au găsit în lucrările plasticienilor Zoe Băicoianu, Constanţa Dogeanu şi Titi Popescu. Marcând ambianţa specifică şi modul de lucru caracteristic pentru această ramură a creaţiei plastice, ei au dezvoltat, pe ecran, o sumedenie de variaţii, pe tema frumuseţii fragilelor opere din cristal. „Ţesătura” sticlei, jocul decorativ al golurilor de aer în substanţa densă, raporturile de forme, transparenţe şi culori, graţia savant calculată a proporţiilor şi transfigurările neprevăzute care se nasc prin schimbarea perspectivei şi a luminii, alcătuiesc materia filmului. Ceea ce ne oferă autorii ar fi un exerciţiu aproape abstract, un fel de studiu de precepţie cinematografică în stare pură, dacă realizarea n-ar avea un sens social precis şi extrem de important; acela de a-şi învăţa spectatorii să se uite, să descopere singuri frumosul, să preţuiască obiectele. O însemnată funcţie educativ−estetică este împlinită astfel, într-o ambianţă compusă cu gust ales (muzică pentru clavecin de Couperin, continuată printr-un vechi cântec franţuzesc de petrecere, interpretat la chitară; în loc de comentariu, o succesiune de titluri concepute grafic de Ion Bendic, constituindu-se, pe rând, în motto poetic al fiecărui fragment). Este una din cele mai izbutite producţii ale studioului, în domeniul filmului de artă." (Ana Maria Narti, Cinema nr. 3, martie 1966)