Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism​Forţa fragilităţii


     Actori şi interpreţi
     Inutil să amendăm, încă o dată, raporturile cine­matografului nostru cu unele dintre minunatele actriţe de teatru, «uitate» după un debut care le dădea dreptul instalării într-o adevărată condiţie de vedetă. Preferabil să recunoaştem că, mai sever cu sine însuşi fiind, filmul redescoperă, de la o vreme, interprete peste chipul cărora, din fericire, timpul a trecut liniştit, lăsând în urmă doar frumuseţea maturităţii.
     Astfel ne-am reîntâlnit cu Rodica Tapalagă, Mariana Mihuţ, cu Valeria Seciu. Cu contururile fragile, ca ale unui desen într-o peniţă extrem de fină, cu o privire care, pentru a o pricepe, cineva trebuie să ştie să provoace spectacolul înde­părtării aburilor unei poezii misterioase, Valeria Seciu pare actriţa ideală pen­tru a da viaţă palpabilă, mai mult decât unui personaj, unei idei.
     Ispită inconştient cinică, în filmul lui Alexa Visarion, Înainte de tăcere, despre rolul ei nu se poate scrie, corect, decât în termenii apropierii de muzică, într-atât de alunecoase îi sunt trecerile de la starea de pândă la paroxismul eliberării. «Nebună a satului» în lon, Valeria Seciu cutreieră spaţiul filmului ca o întruchipare a premoniţiei, gingăşia făpturii, amintirile şi dorurile tulburi ce i se citesc în ochi, făcând, în mod paradoxal, fascinantă imaginea inelucta­bilei intervenţii a răului.
     Şi iat-o pe actriţă, în hainele, totuşi, ale unei eroine moderne, soţia ofiţerului de cursă lungă din filmul lui Tudor Mă­răscu şi Timotei Ursu, Bună seara, Irina! Spectacol de aleasă frumuseţe, jocul Valeriei Seciu, de la un capăt la altul, de la stânjeneala şi neliniştea de străină în acea seară a petrecerii zgomo­toase, până la regăsirea gesturilor de împăcat ritul cotidian al băutului cafelei, de una singură, la un colţ de masă, într-un echilibru atât de fragil încât până şi ţipătul unui pescăruş l-ar putea da peste cap. De mare exactitate şi benefică pentru desfăşurarea întregului film a fost intuiţia actriţei în ceea ce priveşte neliniştea Irinei, anunţată nu numai de imposibilitatea aşteptării ci, poate în primul rând, de pericolul transformării într-o fiinţă incapabilă să accepte, cu demnitate, aşteptarea. Nobleţea spiri­tuală a interpretei a salvat, în ultimă instanţă, eroina, de o dramă mediocră. 
(Cinema nr. 8, august 1980)

Tags: actori si interpreti, buna seara irina film, inainte de tacere film, ion blestemul pamantului, blestemul iubirii, magda mihailescu, valeria seciu

Comments: