Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismVlashins’ Leaving (1982)

Plecarea Vlaşinilor (1982)

108 min. - Film istoric - AG - 21.02.1983


Synopsis:

Ecranizare după romanul cu acelaşi titlu de Ioana Postelnicu. Prin edict imperial, optsprezece munţi din Transilvania sunt trecuţi sub dominaţie habsburgică. Vlaşinii, valahii liberi care-şi creşteau oile pe acele păşuni de sute şi sute de ani, decid strămutarea temporară în Ţara Românească. Trecerea turmelor şi a oamenilor peste graniţă este urmată de o luptă aprigă pentru anularea edictului imperial şi recunoaşterea drepturilor strămoşeşti.

Director: Mircea Drăgan

Writer: Ioana Postelnicu, Mircea Drăgan

Stars: Emanoil Petruţ, Silviu Stănculescu, Károly SinkaPhoto Gallery:

  • Vlashins’ Leaving (1982)