Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism



Is There a Thursday? (1988)

Există joi? (1988)

100 min. - Love Story - AG - 10.12.1989

Synopsis: Ecranizare după povestirea "O lumină ciudată" de Paul Everac şi Al.G. Croitoru.

Director: Adrian Petringenaru

Writer: Paul Everac

Stars: Valentin Voicilă, Diana Lupescu



Casting:

Valentin Voicilă Virgil
Diana Lupescu Ina
Is There a Thursday? (1988) Cornel Popescu Sergiu
Browse the entire cast and crew

Produced By

Casa de filme 5

Production info

Ecran normal, color, 9 acte, 2600 m.

Distributors

Româniafilm

Trivia

Opinia criticului

„O iubire care îmboboceşte fra­gil, între două curse de tren care se încrucişează, ca un mu­şeţel lângă rigola unei autostrăzi. Un spaţiu mirific aşezat alături de drum, la un pas, şi care pare născut din însăşi dorinţa de dra­goste, de linişte şi seninătate pe care un barbat şi o femeie, amân­doi asediaţi de câte o criză, o resimt în adâncul lor. Ziua în­tâlnirii este joia fiecărei săptămâni, zi a speranţei şi — de ce nu ? — zi a cunoaşterii... A cu­noaşterii celuilalt care e, în orice iubire adevărată, şi o cunoaştere de sine. Acest film, din păcate devenit prin accidentul sorţii tes­tamentar, al regizorului Adrian Petringenaru, este un manifest pentru încredere, încrederea o­mului în el însuşi şi în cel de alături, încrederea în puterea de a depăşi aparenţa potrivnică, de a o îngenunchia, urmându-ţi adevărul, atât în profesiune, cât şi în sentimente. Un film liric la urma urmelor, scoţând la lumină o rază a acelui briliant de re­flexivitate care se ascunde totdeauna sub coaja faptului coti­dian, ce devine astfel simbolic.” (Miruna Runcan)