Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism​Verva unui clasic mereu actual


     Frumoasă adaptarea lui Tudor Mușatescu după „Chirițele” lui Alecsandri, așa cum am jucat-o atâția ani pe scena Naționalului bucu­reștean. Dar mie tot la Alecsandri cel adevă­rat mi-era gândul, așa cum îl știam eu din co­pilărie, când nu scăpam nici un spectacol cu marele Miluța Gheorghiu interpretând-o pe Chirița clasică, într-un grai moldovenesc de neuitat. Astăzi, din păcate, chiar și actorii moldoveni străduindu-se să rostească doar limba literară, au cam pierdut savoarea dia­lectală. S-a cam pierdut pe scenă muzicalita­tea specifică. Cu toate că e același „dulce grai moldovinesc”, muzicitatea limbii lui Alecsandri e alta decât muzicitatea limbii lui Creanga ori Sadoveanu.
     Când m-am apucat cu 13 ani în urmă să realizez versiunea cinematografica a „Chirițelor” (care, desigur, au rămas baza filmului nostru), am simțit nevoia ca în jurul lor să aduc personaje sau replici din întreaga dra­maturgie a lui Alecsandri, folosind și expresii sau idei din proza, poezia, publicistica chiar corespondența bardului de la Mircești. Un cuplu comic Ion și Rafira — interpretat pe ecran de Dionisie Vâlcu și Rodica Popescu Bitănescu — mi-a fost inspirat oarecum de „Florin și Florica” și de „Rusaliile”. Uneori, am preluat replici din gura lui Bârzoi și le-am adus ca ironii ale Rafirei ce-și râde de hainele nemțești prea strâmte ale proaspătului valet. Unele declarații sentimentale în versuri paro­dice cântate de boierii îndrăgiți le-am luat din unele exemple amuzante de stâlcire a lim­bii (precum latinizanta „vergur” din dicțio­narul grotesc). Altele le-am preluat de la Gu­liță („orișice jivină/ de amor suspină/) iar unele, pur și simplu, le-am inventat în stilul bine-cunoscut al celui pe care George Călinescu îl considera un subtil mânuitor al jocu­lui de cuvinte. Și reacțiile spontane ale publicului mi-au dovedit că am reușit. Oricum, pa­ternitatea uneia i-a fost atribuită de către un cronicar, dramaturgului, ceea ce pe mine, mă flatează. („Chirițoaia în ranguri urcă/ și de ni­mic nu se încurcă”). Lui Bârzoi (interpretat de Dem. Rădulescu) i-am servit un neaoș „chel leor o fi til?” cu o intenție satirică față de fandoselile bonjuriste ale consoartei. Cu aceeași intenție am introdus în film și ora de franco-română cu Monsiu șarla și Barabuță, ultimul, existent doar cu numele în niște cân­ticele comice, aici devenit un personaj cu o evoluție oarecare dramatică: de dragul Chivei (Ioana, în textul original) pe care Chirițoaia o ridică la rangul de camerista și o botează cu ajutorul meu „Șivaleta” — bucătarul oacheș se străduie să învețe limba lui Voltaire, în timp ce, monsiu Șarla se chinuie cu accen­tele locale. Ca să traduc în imagini cinemato­grafice și în acțiune ceea ce spune Alecsandri despre Chirița care se vrea „haiafă de bonton” am inventat petrecerea cu strigarea bucatelor pe numele lor franțuzești și „tradu­cerea” lor foarte sui generis de către bucăta­rul ad hoc franțuzit. Gest pe care îl preia is­prăvnicească la petrecerea dată în cinstea noului rang, traducând într-o turco-vala­ho-grecească numele înghețatelor de „fistici”, de „chitru” și de „naramze”.
     Sigur că toate exagerările satirizate tre­buiau preluate cu măsură, pentru că nici ar­haismele nici modernismele să nu alunece într-o babilonie de neînțeles pentru spectato­rul de azi, ci doar să pigmenteze cu ironie ai umor tendințele ridicole ale epocii. Așa cum compozitorul George Grigoriu a modernizat cu măsura melodiile lui Flechtenmacher, am încercat să prelucrez și eu versuri din teatrul lui Alecsandri pentru urechile spectatorului contemporan. Revenirea unor motive-comen­tarii ironice la adresa fumurilor Chirițoaiei și grandomaniei viitoarei isprăvnicese — în co­rurile țărănești care apar pe ecran — mi-au fost inspirate tot de numeroasele parodii ale lui Vasile Alecsandri.
     Alecsandri poetul, dramaturgul, eseistul, publicistul (care a militat pentru „dezvoltarea limbii române în chip măsurat și înțelept”) — a declanșat cu o vervă satirică strălucită și o patimă polemică neobosită, o adevărată cam­panie împotriva stâlcitorilor de limbă. Limbă, care — sărmana —, dac-o să mai fie mult batjocorită „o să ajungă a fi bună doar de pus în pod la afumat”. Acestora marele poet național le-a opus hazul popular sănătos, re­plica vie, calamburul isteț și ironic al omului simplu, care spune degeaba s-o trezit boierul, dacă nu s-o deșteptat”. Replică la care se râde în sală cu portă și bucurie.
     Aceasta veselie salutara, deloc gratuită, prin care poporul a știut dintotdeauna să sancționeze excesele de orice fel, cumpănind înțelept efectele, am urmărit eu s-o aduc pe ecran din opera lui Alecsandri. Operă atât de frumoasă și mereu actuală prin spiritul ei tonic, vital.
(Cinema nr. 7, iulie 1987)

Tags: actorii nostri, chirita in iasi film, cucoana chirita film, draga olteanu matei, mircea dragan

Comments: