Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismUn nou capitol din… Facerea lumii


― Ce este Facerea lumii, Gh. Vitanidis?
― O adaptare liberă făcută de Eugen Barbu după romanul său omonim.
― Dar pentru dumneavoastră?
― Strădania de a găsi echivalențe cinematografice și de a reuși să le înscriu în limitele timpului de film, echivalențe ale acestei voluminoase și bogate „Faceri a lumii”.
― Cum stați?
― Am filmat interioarele, pe viu, în București: la două școli de balet, în casa Manicatide, la Facultatea de drept, într-un restaurant de lux și la cârciuma „Țipă-n drum”; precum și prima parte cea de iarnă a exterioarelor.
― Și acum?
― Acum începem să înregistrăm primele imagini pe platou, unde ne așteaptă gata construită casa lrinei, — decor creat de Liviu Ciulei.
― Alte noutăți?
― Își începe partitura inginerul Dan lonescu în rolul profesorului Bazilescu. (Gh. Vitanidis îI readuce pe ecran într-un rol similar cu cel pe care i I-a încredințat în Gaudeamus Igitur). Și sper într-o grabnică însănătoșire a lui Colea Răutu (interpret al rolului Filipache). Decorul în care va juca, Tipografia "13 Decembrie", este deja amenajat.
― Alți colaboratori?
― lnterpreți: Irina Petrescu, Marga Barbu, Virgil Ogășanu, Sebastian Papaiani, Matei Alexandru și Liviu Ciulei. lmaginea: Ovidiu Gologan. Costumele, (inclusiv costumul Evei!) Florina Tomescu.
― În ce constă pentru dumneavoastră ineditul acestui film?
Facerea lumii nu-i o amplă frescă, cum am fi tentați s-o credem, ci o dezbatere, cu investigații psihologice și afective dintre un tată (Colea Răutu) și fiica sa (Irina Petrescu), dezbatere ce cuprinde zbuciumata existență a celor două destine profilate pe fundalul evenimentelor petrecute între eliberare și începutul construcției socialismului.
― Succesul de care s-a bucurat Răutăciosul adolescent vi se pare acum o ștachetă de trecut?
― Fiecare film nou este pentru mine un salt, care poate fi luat cu brio sau... Eu rămân optimist și mai ales dornic să nu dezmint publicul, care așteaptă cu stoicism de la filmul românesc, așteaptă, așteaptă, așteaptă...
― Așteptăm.
 
(Astra, 3 martie 1971)

Tags: facerea lumii film, gheorghe vitanidis, interviu, petre bokor

Comments: