Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism​Respectul pentru textul literar


     Ce poate atrage, ce poate determina un regizor să facă o ecranizare, altceva decât faptul că opera respectivă îi oferă posibilitatea de a realiza un bun scena­riu de film. Cu alte cuvinte: situațiile care generează conflictele dintre perso­naje, personajele ele însele, bine individualizate, complexe din punct de vedere psihologic, realitatea firesc și con­vingător dezvăluită, formează datele obiective, premisele unui scenariu de înaltă ținută artistică. Or, nuvela „Des­fășurarea” a lui Marin Preda îndeplinea toate aceste condiții. Imaginea veridică a satului Udupu, autenticitatea țărani­lor, figura luminoasa a lui Ilie Barbu au fost argumentele principale.
     Sunt contra așa ziselor ecranizări „după”, care, printr-o serie de modificări mai mult sau mai puțin esențiale, denaturează sensul operei și personali­tatea autorului. Și aceasta devine și mai supărător atunci când e vorba de ope­rele clasicilor sau ale autorilor consa­crați.
     Am acceptat să ecranizez „Desfășura­rea” tocmai fiindcă eram convins ca nu­vela lui Marin Preda, scrisă cu multă măiestrie și autenticitate își poate găsi un echivalent în film. Dacă aș fi denaturat sensurile textului literar, filmul Des­fășurarea n-ar mai fi fost „Desfășura­rea” lui Marin Preda. Eram convins ca între noi, deși atât de diferiți, pot exista afinități de ordin artistic. Și nu m-am înșelat.
     Colaborarea cu Marin Preda, puter­nică personalitate, scriitor de excepție, țin psiholog, cu un ascuțit spirit de ob­servație, bun cunoscător al vieții satu­lui, înzestrat cu mult umor, având un dialog atât de viu, s-a „desfășurat” în cele mai bune condiții. Și cum ar fi pu­tut sa fie altfel, din moment ce și unul și celălalt urmăream același lucru: res­pectând nuvela, să facem un film bun
(Cinema nr. 10, octombrie 1987)

Tags: desfasurarea film, marin preda, paul calinescu, regizorii nostri

Comments: