Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismO viziune obligatorie


     Observaţiile lui George Littera sunt, în general, judicioase, dar, din păcate, arta analizei se vădeşte a nu fi îndeajuns de largă. El analizează fiImul în strictă interdependenţă de textul lui G.M. Zamfirescu, considerându-I pe acesta drept o valoare inatacabilă şi indiscutabiIă. Or, nu este chiar aşa; „Domnişoara Nastasia” prezintă Iimite evidente. Concepţia şi construcţia textului dramatic vădesc într-o măsură influenţe ale teatrului bulevardier. Deşi conţine contraste dramatice puternice, treceri rapide de la o stare la alta (de obicei stări sufleteşti aflate la antipozi), piesa devine până la urmă o melodramă. Acest caracter melodramatic îl capătă tocmai din suprasolicitarea contrastelor conţinute de psihologia umană, din suprasolicitarea raporturilor dramatice normale. Evident, aducerea partiturii la un diapazon acceptabil urechilor noastre reclamă o transmutaţie a dramaturgiei dintr-o zonă în alta, în care personajele să fie reduse, prin forţa împrejurărilor, la simple scheme energetice. Francisc Munteanu s-a orientat bine către frust şi brutal, accentuând promiscuitatea, starea de decădere, lipsa de orizont a locuitorilor mahalalelor (suntem doar la poalele unei metropole capitaliste). Era unul din drumurile care puteau fi urmate, în acest caz, şi nu i se poate reproşa semnatarului ecranizării că a pornit în lungul lui. Putem însă discuta cum s-au operat simplificările şi transmutările, precum şi cât anume era necesar şi cât nu. Aici, după cum este şi normal, se poate ca Francisc Munteanu, în dorinţa de a îndrepta un lucru să-l fi îndoit în partea cealaltă, dar dacă am face abstracţie de piesa „Domnişoara Nastasia”, dacă am izbuti să ne-o ştergem din memorie, dacă n-am mai fi — aşa cum spune Eugen Ionescu — prizonierii propriei noastre culturi, atunci Dincolo de barieră n-ar mai prezenta scăderi atât de grave. De altfel, socotim că principala greşeală comisă de Francisc Munteanu este că a păstrat numele personajelor şi paternitatea lui G.M. Zamfirescu, fapt care trimite la o analiză comparativă.
     În tot cazul, discutarea filmului Dincolo de barieră în afara scopului pe care şi l-a propus Francisc Munteanu şi în afara limitelor piesei, care l-au obligat la această viziune, nu ni se pare un lucru întru totul util.
 
(Cinema nr. 11, noiembrie 1965)

Tags: cronica de film, dincolo de bariera film, francisc munteanu, mircea mohor

Comments: