Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism​„O noapte furtunoasă”: Biografia unui succes


     La 22 martie s-au împlinit 40 de ani de la premiera filmui românesc O noapte furtunoasă.
     Este primul titlu din filmografia națională care a intrat în repertoriul permanent al valorilor noastre cinematografice, cea dintâi premieră autohtonă care se cuvine aniversată, pusă în adevărata sa lumină, în climatul de lucru intens şi de stimulare a valorilor proprii, care caracterizează cinema­tografia românească de astăzi.
     Inițiat ca „omagiu al cinematografiei românești la 30 de ani de la moartea lui I. L. Caragiale” — cum se preciza în programul de sală — filmul O noapte furtunoasă de Jean Georgescu făcea să izbutească eforturile de aproape jumă­tate de secol ale pionierilor filmului românesc, de a învinge condițiile vitrege ale timpului şi a se exprima la nivelul de interes al culturii naționale O noapte furtunoasă perpetua, totodată, deschiderile din anii '30 spre tipologia şi mediile sociale aIe filmului populist şi reprezenta, un avans nu doar în descoperirea de sine a filmului românesc şi a mijloacelor sale artistice, dar şi în înţelegerea sensurilor unei culturi democratice, profund ataşată de valorile dura­bile, originale, autentice, ale țării.
     Contratimpul în care autorul şi producătorul se situau față de preocupările guvernanților burghezi şi ale dictaturii militare s-a vădit în tăcerea sau relativa indiferență cu care o parte a presei oficioase a primit filmul, după premiera care a avut ea însăşi o desfăşurare dramatică.
     Deşi unele intervențiii reparatoare s-au produs, îndeosebi în unele reviste literare, care au situat filmul în rândul marilor acte de conştiință artistică, deplină valorificare critică a acestei lucrări rămâne o operă deschisă.
     O operă din care face parte şi sărbătorirea din această lună — marcată în programul Cinematecii, dar care apar­ține întregii noastre cinematografii. O sărbătorire care se bucură de fericita prezență a regizorului, mereu tânăr, a unora dintre colaboratorii săi apropiați, alături de noile ge­nerații, solidare, de cineaşti şi cinefili.
(Cinema nr. 3, martie 1983)

Tags: aniversare 40 de ani, jean georgescu, o noapte furtunoasa film

Comments: