Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism„Mihai Viteazul”: Un succes


     După cum era de așteptat, prin interesul pe care l-a suscitat în vizionarea pentru presă, care a precedat proiecția de pe ecranul Palatului Congreselor, filmul regizorului Sergiu Nicolaescu și al scenaristului Titus Popovici, Mihai Viteazul, a constituit unul din „punctele de vârf” ale competiției. Fără nici o exagerare, filmul nostru a fost unul dintre cele mai aplaudate din festival, atât pe parcursul proiecției cât și la sfârșit, când cei peste 5.000 de spectatori moscoviți au aclamat îndelung pe realizatorii prezenți în loja oficială: regizorul Sergiu Nicolaescu, actorii Amza Pellea, Ioana Bulcă, Irina Gărdescu, operatorul George Cornea, inginerul de sunet A. Salamanian. Cronicile apărute relevă calitățile acestei irnportante evocări cinematografice de mare anvergură artistică, a unei epoci deosebit de importante din istoria poporului nostru. „Regizorul Sergiu Nicolasescu — scrie, de pildă, Serghei Asenin, în «Sputnicul» Festivalului — a făcut dovadă de mare imaginație și fantezie. El a creat și creează o panoramă impresionantă a bătăliilor, a arătat drumul dificil pe care a trebuit să-l parcurgă Mihai Viteazul înainte de a ajunge la putere și fidelitatea sa față de ideea de libertate, descriind convingător spectaculoasele victorii repurtate asupra inamicului. Zidurile crenelate ale vechilor castele, târgurile în flăcări, crucea care arde pe fundalul cerului, drapelele și panașele multicolore ale luptătorilor completează tabloul strălucitor de epocă, prezentat pe mai multe planuri și în diverse maniere... Amza Pellea creează imaginea monumentală a eroului”. În „Sovetskaia Kultura”, sub semnătura criticului T. Hlopliankina, putem citi printre altele : „Filmul cineaștilor români... este de mare anvergură în ce privește aria de cuprindere a evenimentelor și numărul personajelor, se străduiește să reproducă în mod cât mai autentic, pe ecran, atmosfera anilor 1594-1601”.
     Cele câteva rezerve critice din cronicile publicate în „Sovetskaia Kultura” și „Izvestia” vizează „naturalismul” unor rezolvări cinematografice. Conferința de presă care a avut loc a doua zi după prezentarea filmului s-a bucurat de o asistență numeroasă; autorii filmului au vorbit despre munca de realizare a peliculei, conducătorul delegației, Corneliu Leu — director general adjunct al Centrului Național al Cinematografiei, și Lucia Olteanu, directoarea generală a Studioului „București”, au vorbit despre prezentul și perspectivele cinematografiei naționale. Pe toată durata șederii lor la Moscova, actorii noștri au fost înconjurați de simpatia publicului moscovit, au semnat autografe, au încheiat multe noi prietenii. La cinematograful „Rossia” unde Mihai Viteazul a mai avut trei proiecții publice, sala a fost mereu arhiplină, iar realizatorii filmului au fost primiți și însoțiți cu aplauze îndelungate. La fel s-au petrecut lucrurile cu prilejul proiecțiilor „hors concours” ale filmelor Serata de Malvina Urșianu, ca și în cazul peliculei lui Dinu Cocea, Zestrea domniței Ralu.
 
 
(Contemporanul, 30 iulie 1971 – corespondență Festivalul filmului de la Moscova)

Tags: calin caliman, cronica festival, mihai viteazul, sergiu nicolaescu

Comments: