Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismLumea de celuloid. Miniinterviu cu Sergiu Nicolaescu


Sergiu Nicolaescu, ce loc ocupă Zile fierbinţi între celelalte filme pe care le-ai semnat până azi?
— Filmul reprezintă primul meu contact cu actualitatea. A fost pasionant pen­tru că mă întorceam în fond pe şantierul unde am lucrat, cândva în tinereţe, ca inginer. Pasionant, pentru că am revenit cu noua mea me­serie, dar cu aceeaşi pasiune cu care am lu­crat din prima zi aşa cum o voi face până la capăt. Zile fierbinţi  este filmul unui şantier, scenariul este adaptat acestui şantier, proble­melor şi oamenilor pe care i-am găsit acolo. Este un omagiu adus acestor oameni care lu­crează continuu, de multe ori în condiţii foarte grele (de unde şi titlul filmului).
— Ce ţi-ai propus, concret, cu acest film?
— Filmul îşi propune să creeze nişte eroi ai zilelor noastre, nu nişte oameni perfecţi, ci oameni care vor să se depăşească pe ei înşişi. Eroul principal este un astfel de om. Ceea ce mi-am dorit întotdeauna este să dau filmului de ac­tualitate, eroii săi, aşa cum i-am urmărit si i-am creat şi în filmul istoric sau în filmul poliţist...
— Nu crezi însă că Zile fierbinţi se înscrie şi el printre alte filme, datorită aceluiaşi gen de eroi?
— E adevărat, dar în celelalte filme, di­rectorii generali, inginerii, secretarii etc. au de rezolvat probleme strict tehnice. În filmul meu, directorul general este doar o expresie a voinţei muncitorilor, ei îi determiră voinţa lui şi acţiunile lui, i le justifică. El nu e singur, e expresia colectivului. Pentru că teoria lui, dar şi a colectivului, este teoria autodepăşirii...
— Dar filme de actualitate şi cu eroi din marea masă...
— Da. Se simte lipsa unor filme în care eroul principal să fie tocmai muncitorul şi casa lui. Un scenarist, Dumitru Carabăţ, îmi propune un scenariu despre câţiva tineri care lucrează în sectorul de servicii către populaţie (într-o „alimentară"). Foarte interesant că vrea să exploateze o zonă nefolosită încă. Noi am început peste tot la fel, în orice film de ac­tualitate, cu o uzină sau un şantier în care se pune problema de a se introduce sau nu o tehnică ­nouă, se introduce maşina X sau nu se in­troduce maşina X. Cred că se simte nevoia unor filme al căror erou principal, de la în­ceput până la sfârşit, să fie muncitorul...
— Re­gizorul Sergiu Nicolaescu va face un asemenea film de actualitate?
— Sigur, îmi doresc un asemenea film.
 
(Săptămâna, 30 ianuarie 1976)

Tags: interviu, radu georgescu, sergiu nicolaescu, zile fierbinti

Comments: