Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism“Faţă în faţă” – cronică de film


     Întâmplător sau nu, între numele şi prenumele "celui mai iubit" dintre eroii lui Ma­rin Preda şi cele ale personajului principal din recentul Faţă în faţă, diferenţa este de o singură vocală. Dincolo de orice fatalmente posibile asocieri, importantă rămâne propensiunea realizatorului, debutant în lungmetrajul de ficţiune, spre problematica de mare gravitate, cu multiple rezonanţe în realitatea imediată. În Faţă în faţă, Marius Barna abordează fără inhibiţii tema delicată a implicaţiilor dosarelor de securitate în viaţa de zi cu zi a oamenilor, încercând să construiască un film "de cameră", sobru şi explicit, epurat de orice prisoselnice efecte şi artificii audiovi­zuale.
     Din păcate, de la aceste favorabile premise şi până la rezultatul final, drumul este lung şi presărat cu derapaje. Prea sigur de veridicitatea afirmaţiilor sale, tânărul cineast neglijează adeseori modalităţile specifice de exprimare ci­nematografică. Între ce? (am de spus) şi cum? (voi spune), două interogaţii obligatoriu com­plementare, prima o covârşeşte evident pe a do­ua. Atât în planul scenaristic (cu replici nu înde­ajuns şlefuite, cu monologuri împovărătoare, cu răsturnări de situaţii precipitate, insuficient motivate psihologic), cât şi în cel al spectacolu­lui filmic propriu-zis, încărcat de teatralitate, există astfel destule carenţe estetice. Legea unităţilor, total inadecvată subiectului, devine pe parcurs o adevarată carceră din care protago­niştii încearcă parcă mereu să se desprindă. "Evadarea" în exterior le reuşeşte la un moment dat; urmată de o grabnică întoarcere în spaţiul închis, doar o clipă părăsit, fuga celor doi se do­vedeşte însă zadarnică şi lipsită de sens.
     Absenţa unei autentice voinţe de stil nu poate fi suplinită decât parţial de prezenţa, ne­îndoielnic bine venită (deşi nu tocmai confor­mă realităţii româneşti din domeniu), a acelui "personaj" ubicuu, întruchipat de micul ecran, factor deopotrivă declanşator şi susţinător al unei drame conjugale încheiate neverosimil cu happy end. Ceea ce, de altfel, nu face decât să-l înfăţişeze încă o dată pe Marius Barna ca pe un realizator cu vocaţie preponderent TV. În favoa­rea căreia, paradoxal, pledează chiar şi acest şovăielnic Faţă în faţă, primul său film destinat marelui ecran.
 
(ProCinema, februarie 1999)

Tags: cronica de film, fata in fata film, marius theodor barna, olteea vasilescu

Comments: