Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismDespre două personaje feminine, dar nu numai…


     Fac parte din categoria acelor încăpățânați incorigibili care văd filmele, gustă filmele, trăiesc filmele cu gândul la literatură, la litera­tura din film. Sunt, cu alte cuvinte, un specta­tor excesiv de subiectiv, incomod și demodat la culme, care e în stare să părăsească o pe­liculă cu o imagine divină dacă nu-i pricepe textul. Dragostea mea fata de cuvânt, devine adică, în preajma, chiar înlăuntrul cinefiliei, o limită. Riscând ca în orice generalizare! — pot spune că iubesc și printre filmele românești chiar pe acelea care au un scenariu dens, care mă farmecă în totul. O astfel de poveste, plina, cu oameni adevărați, cu personaje po­sibile, bine articulate este O lumină la etajul zece, complexa creație a Malvinei Urșianu. Un film care a creat un personaj principal de un incontestabil rafinament stilistic, cu un dialog ce susținea filmul, pe măsură.
     „Se schimbă oamenii, se schimba obiceiu­rile. Oricum, bine că dreptatea a învins” — de la aceasta constatare, cu suflu de înțelep­ciune, pornește filmul unei re-adaptări la lume: amnistiată, inginera se întoarce într-o realitate puțin schimbată, pe care-o cuprinde cu ochii minții, o simte, o respiră cu nesațul celui căruia i-a lipsit aerul, cu o bunăvoință superioară, fără ranchiună, fără resentiment.
Personajul interpretat cu tot sufletul și cu toată mintea de Irina Petrescu este o formă acută de feminitate. Totul o sugerează, dialo­gul o implică (Ea: De ce ai grija de mine? EI: Din orgoliu bărbătesc). Privirea, mersul, con­templarea, expresia feței demantelează re­țeaua conștiinței și a sufletului acestui perso­naj puțin obișnuit, desenat în tușe sigure.
     „Nu sunt modestă. Am orgolii cu mult mai mari”, spune femeia care are puterea de-a nu se plânge că a fost nedreptățită atât de gro­sier. Schimbul de replici e viu, nu circum­stanțial, și uneori de-a dreptul memorabil. El scoate la areală insule de poematizare impli­cită o stare lirică difuză a personajului: „Ni­caieri nu e liniște în secolul ăsta”, zice avoca­tul. „De ce? întreabă inginera. Zgomotul e semnul vieții.”
     „Pe mine nu mă poate întrista nimic” decide ea senină, ca o sentință, cu sufletul im­pregnat parcă de bhakti, de bunătate, de ge­nerozitate și iertare, femeia aceasta care în definitiv și-a pierdut pentru o minciună, pen­tru lașitatea altora, pentru iresponsabilitatea altora, câțiva ani în închisoare. Femeia aceasta care cumpără „un singur tacâm pen­tru masa” (deci nu așteaptă nimic de la viață, deci nu-și dorește o pereche?) se bucură din plin de aer, de soare, de flori, de viață, de tot. Antologica e scena mesei cu zidarul (inter­pretat de Mircea Diaconu) în care inginera „se pune la punct cu actualitatea” tot prin pâlnia fotbalului. E, într-un fel, corespondentul scenei din Trecătoarele iubiri în care „înstrăi­natul” bolnav de dorul de țară resimțea dure­rea depărtării pe aceeași schema O lumină la etajul zece rămâne un film dens și memora­bil.
     Interesantă iubirea unui personaj ca An­gela din Angela merge mai departe (produc­ție a Casei de Filme Trei, cu Dorina Lazar, în rolul titular, după un scenariu de Eva Sîrbu și în regia Lucian Bratul). Un personal al Bucu­reștiului contemporan, al străzilor doldora de trafic, o femeie muncitoare, fără sofisticări, care se luptă cu toate cele, și cu singurătatea și cu banalitatea, care se bucura când are șansa să ducă o reporteriță de televiziune cu taxiul, care merge înainte, cu ceaiul din apar­tamentul ei modest, cu televizorul, cu „Casa­blanca” pe care n-o pricepe, cu spontaneita­tea ei ușor „masculină” cu meseria ei tot băr­bătească și cu sufletul plin de iubire așa cum câmpul cu flori doldora de gâze zumzăitoare în această frumoasă vară...
(Cinema nr. 6, iunie 1988)

Tags: angela merge mai departe film, cleopatra lorintiu, dorina lazar, irina petrescu, malvina ursianu, o lumina la etajul zece film, personaje feminine

Comments: