Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismAceste gioconde fără surâs


     Uneori dificultatea realizării portretului unui cineast este depăşită printr-o curajoasă, nonconformistă interogare a regizorului. Este ceea ce face colega noastră Magda Mihăilescu, întrebând-o insistent pe regizoarea Malvina Urşianu, nu rareori incomod, despre „secretele” unui destin de autor cum puţini sunt în cinematografia românească.
     Rodul interviurilor este cartea „Aceste gioconde fără surâs”, în care Malvina Urşianu se destăinuie asupra unei opţiuni ce i-a marcat evoluţia între 1968, anul Giocondei fără surâs, şi 2003 — Ce lume veselă... Deloc condescendentă chiar şi cu propria creaţie, regizoarea afirmă: „Cei din viitor vor trebui să facă uz de marea ştiinţă arheologică pentru a descoperi, sub straturile de peliculă, adevărul lumii în care am trăit, dincolo de falsul în roz, ca şi de ceea ce aş numi falsul în gri”. Că au fost regizori (destui) care au spus, fără a utiliza limbajul esopic, cam ce se petrecea în imperiul ubuesc al comunismului nu încape îndoială. Dar au existat şi cineaşti a căror operă coerentă în idei, stil şi program moral s-a distanţat de comandamentele politice. Printre aceştia se numară şi Malvina Urşianu, a cărei operă este amplu reflectată în oglinda criticii şi cronicile timpului, dense capitole ale unei originale monografii.
     Dincolo de dialogul cu autoarea Giocondei fără surâs, volumul semnat de Magda Mihăilescu impune prin rigoare şi arhitectonică, prin obiectivitate şi echilibru, proprii şi operei regizoarei Malvina Urşianu.
 
(România liberă, 9 august 2006)

Aceste gioconde fără surâs. Convorbiri cu Malvina Urşianu

de Mihai Fulger
     Al doilea doilea volum individual (după debutul din 1969, cu o monografie dedicată Sophiei Loren) din cei 45 de ani de activitate de până acum ai criticului Magda Mihăilescu este o carte cu şi despre un important regizor român. Opera Malvinei Urşianu reprezintă un reper de neocolit al istoriei cinematografiei autohtone, mai ales pentru că, într-o epocă dominată de filmele de gen (comedii, filme istorice sau poliţiste etc.), ea a mizat totul pe filmul de autor (chiar dacă nu şi-a atribuit niciodată eticheta).
     Magda Mihăilescu se numără, fără putinţă de tăgadă, printre spectatorii şi comentatorii avizaţi ai peliculelor cineastului amintit. O dovedesc cel mai bine cele cinci eseuri incluse în secţiunea cărţii intitulată „În oglinda criticii”: nişte analize pătrunzătoare, pornind de la câteva motive recurente ale filmelor Malvinei Urşianu, precum drumul, cu diversele sale forme, sau „spaţiul−timp” (Gilles Deleuze). În condiţiile în care cele zece lungmetraje semnate de cineast sunt aproape imposibil de văzut pe ecrane, criticul ne ajută să le „citim” şi să le înţelegem.
     Pentru cei care cunosc filmografia cineastului intervievat, titlul prezentului volum este perfect explicabil: primul său lungmetraj se numeşte chiar Gioconda fără surâs. Filmul a fost lansat în anul de graţie 1968, la 12 ani după ce Malvinei Urşianu i s-a răpit oportunitatea de a debuta (acuză: „interpretare duşmănoasă”) şi la un deceniu după ce a doua tentativă de debut i-a adus excluderea din cinematografie (acuză: „sabotaj ideologic”) şi o scurtă detenţie în „celebra închisoare de anchetă” Uranus. „Gioconde fără surâs” sunt de fapt toate eroinele filmelor Malvinei Urşianu — femei puternice, în luptă cu istoria şi/sau cu trecutul, cărora, au opinat criticii, cineastul le împrumută elemente din propria biografie. Faptul că destinul i-a hărăzit nenumărate situaţii conflictuale — ca regizor, având de înfruntat cenzura ideologică, tehnică sau economică, dar şi ca femeie „infirmă” („Am o infirmitate, nu pot exprima ceea ce iubesc atunci când trebuie, o fac când este prea târziu.” sau „Deşi am o reputaţie de luptătoare, sunt foarte uşor de învins.”, declară franc Malvina Urşianu) — iese în evidenţă şi din imaginea cineastului de pe coperta volumului. Totuşi, chipul ei încruntat contrastează cu căldura vie a ochilor, iar dincolo de severitatea mefientă — şi jucată, mi se pare — se poate citi altceva, ceva greu de descris. Să fie oare pasiunea pentru cinema („Filmul, aşa cum îl practic eu, este limba mea maternă, este limba în care vorbesc şi în care tac.”), încrederea în unicitatea sa („Nu am urmat niciodată stilul cuiva, după cum nu m-am îmbrăcat după nicio modă.”) sau în judecata posterităţii („Când nu voi mai exista, probabil că va apărea o altă percepţie. Astăzi, ea se face din simpatiile, dar şi din antipatiile ce se referă la persoana mea”)?
     Nu puţine sunt paginile emoţionante ale convorbirilor dintre Malvina Urşianu şi Magda Mihăilescu, în care cineastul, prins în jocul rememorării, ni se dezvăluie într-o lumină neaşteptată. „Povestea” începe cu primul film, văzut la opt ani, într-un restaurant−cinema din Drăgăşani („Am descoperit filmul ca pe o minune, mi se părea că am asistat la un fel de miracol cosmic...”) şi ajunge până în zilele noastre, când intervievata descoperă cu amărăciune „o lume de oameni castraţi sufleteşte, în care nimeni nu mai iubeşte pe nimeni”. În ultimul „cadru”, cineastul revine, după o lungă absenţă, în studiourile Buftea, de care o leagă nu doar cariera, ci şi destinul, iar portarul îi cere să se legitimeze. Nici că se putea final mai potrivit (mai „romanesc”) pentru aceste convorbiri care reconstituie drama unei existenţe exemplare.
     Secţiunea „Scrieri” a volumului reia şase texte publicate de Malvina Urşianu în revista „Cinema” a anilor ’70-’80. Descoperim aici un cineast cu un deosebit apetit teoretic, interesat nu doar de arta regizorală, ci şi de relaţiile realizatorului unui film cu spectatorii şi comentatorii săi. În fine, secţiunea „Cronicile timpului” trece în revistă receptarea filmelor Malvinei Urşianu (1968 – 2003), iar „Repere biografice” oferă preţioase informaţii... bio−filmografice. Înainte de superba sa carte despre Truffaut, Magda Mihăilescu ne oferă aici un prim model valid de volum dedicat unui autor de cinema.
 
(cinetipar.blogspot.ro, 9 noiembrie 2009)

Tags: aceste gioconde fara suras, calin stanculescu, cinetipar aarc.ro, magda mihailescu, malvina ursianu, mihai fulger, recenzie carte

Comments: