Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismA apărut Revista Film nr. 2/ 2014


     Revista Film este publicată de Uniunea Cineaştilor din România, redactor şef Dana Duma, critic de film.
Din sumarul numărului 2: Eveniment Terry Gilliam, Dosar Filmul în faţa oglinzii, Prim Plan - Ana Ularu, Profil - Olimpia Melinte, Cronică de film - Déjà vu, Afacerea Tănase, Domnişoara Christina, Efectul Genovese, Matei, copil miner,.
Revista Film se găseşte în chioşcurile de difuzare a presei şi are apariţie trimestrială.

Tags: ana ularu, dana duma, revista film, uniunea cineastilor din romania

Comments: