Revistă online editată de Uniunea Cineaștilor din România

Premiul pentru publicistică 2015 al Asociaţiei Criticilor de film

George Littera


  • Critic de film
  • Născut(ă): 17.11.1941 la Caransebeş (Caraş-Severin)
  • Decedat(ă): 03.04.2000 la Bucureşti
Absolvent, în 1964, al Facultăţii de limba și literatura română a Universităţii din București. (Lucrarea de diplomă: Metafora cinematografică). Participarea la Cenaclul de film, condus de profesorul Victor Iliu, l-a făcut să-și descopere pasiunea pentru cinema, artă căreia avea să-i dedice întreaga viață. 

Asistent universitar, din 1965, în cadrul I.A.T.C. (catedra de filmologie), apoi lector și conferenţiar la același Institut. Doctor în filologie, cu teza de doctorat „Configuraţie ideologică și amprentă stilistică în arta filmului", susţinută în 1979. Profesor, începând din 1990, la U.N.A.T.C. (disciplina „Istoria filmului universal“).

Autor a numeroase studii, articole și cronici de film, ca și al volumului Victor Iliu. Fascinaţia cinematografului (realizat în colaborare cu Bianca Iliu). Participant la cicluri de emisiuni radiofonice consacrate filmului și la emisiuni de specialitate ale Televiziunii Române. Participant (cu prelegeri, conferinţe și dezbateri) la programele Cinematecii și la cele ale Universităţii cultural-știinţifice din București, ca și la activitatea diverselor cinecluburi din capitală și
din provincie. Membru al Asociaţiei criticilor de film din România și președinte al acesteia în 1995; membru în Consiliul de conducere al U.C.I.N.

Participant la festivaluri de film naţionale (membru al juriilor A.C.I.N., U.C.I.N. și „Cupa de cristal“ pentru acordarea premiilor anuale) și la mai multe festivaluri internaţionale; membru FIPRESCI începând din 1990 (Locarno, Karlovy Vary, Sankt Petersburg). Premiul „Simion Bărnuţiu“, acordat, în 1983, de către Academia Română volumului colectiv Estetica, la care a colaborat cu studiul „Estetica filmului. Câteva probleme actuale". Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate, 1999.

Editura UNATC publică, în 2010, Istoria filmului universal 1895-1945, volum alcătuit din notele de curs ale mai multor studenți ai profesorului Littera, iar în 2012 volumul Pagini despre film, antologie selectivă a scrierilor sale de cinema, prima sub coordonarea Marilenei Ilieșiu, iar a doua sub coordonarea Danei Duma. 

 
mai mult...

Galerie foto


Cunoscut pentru:

Premii

  • 2012
UCIN vol. "Pagini despre film" Premiul Academic "Mihnea Gheorghiu". In memoriam

Articole și Interviuri

Altă filă de jurnal
Atracţia epicii spectaculoase
Bunele intenţii
„Biografie” - cronică de film
Dicţionar cinematografic – Cinematecă
Dicţionar cinematografic. Figuri retorice
„Dincolo de barieră” - cronică de film
Filmul nostru poliţist şi ideile lui fixe. Secretul lui Polichinelle
​Fotogenie
I se pot reproşa…
La 4 paşi de infinit
Lucian Pintilie – Confesiunile regizorului la masa de montaj
„Meandre” - cronică de film
Memoria trandafirului
O contribuţie de prim rang
Pecetea stilului
Politică... cu delicatese
Steaua fără nume
Stilul e regizorul
Suvenir din Bucureşti
Şi Ciulei… Şi Pintilie
Un ciclu Brâncuşi – Mărturii, Sărutul, Păsările, Domnişoara Pogany, Sculpturi în lemn
Un cinematograf al transparenţei şi al esenţializării
„Vin cicliştii” - cronică de film