REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film​Un tânăr comunist


     Cronica personajului secundar
     O acțiune eficace, reușită: lecție usturătoare pentru odioasa, aroganta svastică! Fă­bricuța ascunsă în halta Telega, pregătită la cheie, prin complicitatea trădătoare a „redin­gotelor parlamentare cu cilindru” sare-n aer. Explodează în semn de bun venit, urat „cola­boratorilor” hitleriști. Cine sunt autorii specta­culoasei, temerarei misiuni de sabotaj? Vechi ilegaliști, oameni cu experiență bogată în ma­terie? La „Balul simbriașilor” din mica locali­tate prahoveană, o mână de tineri curajoși, iluminați de sentimentul apartenenței la ma­rea cauză, se „activează”, se identifică inge­nios. De la gară au sosit „domnu' student”, creierul acțiunii ce urmează a fi întreprinsă și dublarea lui de siguranță, excircarul, exstu­dentul, exdurul sentimental, omul obișnuit să meargă în viață, ca pe sârmă. Răspândiți în mulțime, tinerii așteaptă încordați, mâinile le tremură, uneori, nervos, privirile li se mai fu­rișează în jur cu îngrijorare... Dar rigorile de oțel ale disciplinei de organizație forțează în­cet-încet, sub acel plumburiu cer al anului 1939, caractere extraordinare, personalități admirabile, conștiințe aprinse. Dintre local­nici se desprinde o figură puternică: respon­sabilitate decis asumată, elan juvenil, privire inteligentă. De o prospețime cuceritoare, ele­gant în costumul asortat cu șapca simbolică, personajul are o disponibilitate ardentă. Pe fața lui se citește când expectativa precaută la întrebările ferm repezite de prea tânărul, apa­rent prea fragilul „student”, legătura sa ierar­hica superioară, când calmul rezolut al intuirii situației critice, în încăierarea accidentală cu bătăușul legionar, când mândria satisfăcută a ducerii la bun sfârșit a primelor sale misiuni. Dar mai ales pe fața sa se citește intensitatea trăirilor. Tânărul, interpretat de Valentin Voicilă se conturează cu precizie, din două-trei secvențe. Într-una dintre cele mai semnifica­tive scene, scânteile țâșnind din priviri, ura concentrată în pupile, punctează artistic scena înfruntării curajoase a „grupului cu că­mășuțe verzi”. Față în față doi tineri, aceeași vârstă, două opțiuni diametral opuse, răscruci ale momentului istoric. De o parte, sticlirea bolnavă a ochilor încețoșați de paranoia le­gionară, chipul supt, posedat, vidat al fiului primarului. De altă parte, privirile încărcate de demnitate fierbinte, de ironie mușcătoare, de dispreț sancționar ale tânărului comunist din Telega. Reușita actorului Valentin Voicilă este cu atât mai notabilă cu cât personajul in­terpretat pare numai schițat, numai enunțat, în precipitarea acțiunii filmice. Concentrân­du-se remarcabil, în scene de mică întindere, avantajat de prim-planuri, capabile să-i valo­rifice expresivitatea, chipul tânărului actor exprimă forță și hotărâre, ca și ineditul unei apa­riții personale, ce nu se calchiază peste alte câteva similare.


Galerie Foto

Cuvinte cheie: cronica personajului secundar, madalina stanescu, sa mori din dragoste de viata film, valentin voicila

Opinii: