REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film​Să înveți perpetuu


     În penumbră, un personaj principal: pictoriță de costume
     Mărturisesc că fac un efort pentru a mă aduna și spune câteva cuvinte despre profe­siunea mea (și eventual despre mine) care să stârnească interesul cititorului. Fac un efort pentru că sunt stăpânită de teama de a nu găsi cele mai potrivite vorbe care se exprime, deopotrivă, spectaculosul și banalul, spiritul creator, imaginativ și rigoarea disciplinei unei profesiuni pe cât de dificile, pe atât de pasionante și plină de satisfacție scenografia. Ceea ce afirm eu nu este o pledoarie pro domo, ci concluziile la care am ajuns după realizarea a 22 de filme artistice de lungme­traj la care am semnat fie decorurile, fie cos­tumele sau mi-am asumat ambele responsa­bilități. Între filmul de debut din 1977 (Sep­tembrie) și ultimul realizat în 1988 (titlul e încă provizoriu), de-a lungul unui deceniu, se inserează filme felurite ca amploare, gen și dificultate. Important este, însă, faptul că fiecare dintre aceste pelicule au constituit pen­tru mine o experiență unică, irepetabilă. Am încercat de fiecare dată nu numai să dau sau să impun ceea ce mi s-a părut valoros, în beneficiul filmului, ci să receptez, să învăț pur și simplu de la fiecare dintre regizorii cu care am lucrat. Așa mi-am început ucenicia pe lângă mentorul meu într-ale scenografiei, arh. Marcel Bogos. Așa am învățat la primele mele filme de la Sergiu Nicolaescu și tot așa am colaborat cu regizori ca Lucian Bratu, Cristiana Nicolae, Adrian Petringenaru, Pompiliu Gîlmeanu sau Cornel Diaconu.
     Aș putea adăuga aici așa numitele prestări de servicii sau coproducțiile realizate de Stu­dioul Buftea cu parteneri din U.R.S.S., R.D.G., R.F.G., S.U.A., la care am semnat de­corurile sau decor-costume. Aș vrea ca even­tualul cititor al acestor rânduri să înțeleagă că, de fiecare dată când spun „am semnat”, „am făcut”, „am realizat”, nu mă am în vedere numai pe mine. Mai exact ar trebui să spun: asistenții, recuziterii, maiștrii de platou, mun­citorii, garderobierele, croitoresele, într-un cuvânt, întreg colectivul pe care-I conduc la un film „se exprimă” pe peliculă prin efortul său de gândire și trude.
     La rândul său, „compartimentul scenogra­fie” este parte integrantă (și trebuie să ser­vească cu mijloacele sale specifice) concep­ției generale, regizorale, de realizare a filmu­lui ca un spectacol unitar, omogen, în toate componentele sale.
     lată de ce a vorbi despre scenografie mi s-a părut întotdeauna mult mai dificil decât a face... scenografie. Și nădăjduiesc că, și de aici înainte, să pot fi consecventă acestui principiu...
(Cinema nr. 1, ianuarie 1989)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: marga moldovan, pictorita de costume, scenografie de film, septembrie film

Opinii: