REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmCristi Puiu - regizor


     Parcursul lui este sinonim cu sal­varea unui cinema în metastază. La un an după fatalul moment 2000, când productia româ­nească de filme era zero, apare Marfa şi banii. Proiect îndrăz­neţ, moşit cu greu de regizor şi de cei care l-au creditat. Venea ca un potop pe teren arid, dar era un film care avea să răstoame ca­noanele limbajului cinematogra­fic şi ale receptării acestuia. Într-o perioadă când românilor le răsu­nau în cap tinichelele comunis­mului, iar cuvinte goale precum "tranziţie", "generaţie de sacrifi­ciu" sau "economie de piaţă" lo­cuiau vocabularul comun, Cristi Puiu se încăpăţânează să le ara­te oamenilor că ei sunt cei autentici, iar vulgaritatea este departe de a se naşte din limbajul străzii. În 2004 regizorui aruncă din nou mănuşa: Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea e un metonymic tablou muşcător al unei soci­etăţi democratice aflate în primii ani de şcoală, care pentru a trece clasa trebuie să folosească cu­vântul de ordine: şpagă. Înarmat cu o cameră mobilă şi cu toate ar­mele teoretice la el, Cristi Puiu a pornit un an mai târziu aventura rohmeriană a celor "Şase po­veşti de la marginea Bucureştiu­lui ". Moartea domnului Lăzăres­cu, primul film din această serie, a confirmat că pentru prima oară de la Lucian Pintilie, odată cu acest autor cinemaul românesc redevine autoreflexiv. Cu fiecare cadru în care Lăzărescu mai moare puţin, conştiintele unor spectatori — din orice parte a lumii — se ascut şi le propun acestora o re­evaluare a ceeace sunt. Şi, poa­te înainte de orice, Cristi Puiu este vârful de lance al unei generaţii de cineaşti a căror armă este onestitatea şi capacitatea de a face un atu din tarele unei societăţi nesi­gure. Odată cu definitivarea celor "Şase poveşti de la marginea Bucureştiului", un artist pe care sistemul comunist l-a lăsat repe­tent şi pe care sistemul postcomunist îl lasă corigent, dar pe care publicul şi criticii îl adoră, ne va arăta ce înseamnă iubirea.
 


 
(Time Out Bucureşti, 9-22 februarie 2006)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: cristi puiu, iulia david, miniportret

Opinii: