REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmUzina (1963)

The Plant

- Documentar Scurtmetraj - AG -

Sinopsis :

Regie: Slavomir Popovici

Scenariu: Slavomir Popovici

Actori Principali:Distribuție:

Vezi tot genericul

Producători

Studioul "Alexandru Sahia"

Distribuitori

Direcția Difuzării Filmelor

Trivia

Opinia criticului

"Documentarul lui Slavomir Popovici împinge curajos căutările la limită; fireşte, rezultatele sunt în parte discutabile, unele părând riscante. Bunăoară, apropierea dintre structura unei suduri de piese metalice şi chipul muncitorilor care au executat sudura e ineficace artisticeşte, diminuează valoarea figurii umane; de asemenea, broboanele de sueloare nu transfigurează (ci aplatizează) „imaginea" efortului de gândire ştiințifică şi tehnică. Dimpotrivă, paralela dintre liniile ondulate ale unor proiecte inginereşti şi liniile frunții umane e elocventă și expresivă. Experimentul Iui Slavomir Popovici — prologul și epilogul sunt în evident contrast cu tratarea generală, par coperțile unei alte cărti — nu e total izbutit ; important rămâne însă faptul că regizorul se situează în avangarda celor sparg tiparele uzuale, truismele filmice, şi orientează documentarul spre noi căi şi metode de investigatie. " (Florian Potra, vol "Experiență și speranță")