Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismThe Chronicle of Some Bare-Footed Emperors (1977)

Mânia (1977)

147 min. - Film istoric - AG - 28.03.1978


Synopsis: ”Drama a două familii legate prin­tr-o fatalitate, mai mult sentimentală, de cealaltă. Familia bătrânului ţăran ciopli­tor se compune din doi fii, dintre care unul cu domiciliu forţat în sat pentru vina de a fi citit ţăranilor broşuri despre învoirile agricole, celălalt, ajuns ofiţer de roşiori datorită legăturii lui cu stăpâna moşiei; sora lor, e cameristă la moşie şi aşteaptă un copil de la tânărul boier pe care-I iubeşte cu disperare; cealaltă soră, rămasă lângă ai ei, e cât pe-aci să-şi piardă viaţa dând naştere unui prunc mort. A doua familie a «cronicii» e cea a proprietarilor întinselor domenii: Henriette Halunga dirijează moşia mai mult de la distanţă; mezina e căsătorită cu vechilul moşiei, pentru ca bunurile să fie administrate în familie.” (Alice Mănoiu)

Director: Mircea Veroiu

Writer: Alecu Ivan Ghilia

Stars: Mihai Mereuță, Viorel Comănici, Gheorghe NuțescuPhoto Gallery: