Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismGolgotha (1966)

Golgota (1966)

88 min. - Dramă - AG - 26.12.1966


Synopsis: Parcurgerea acestui drum de Golgotă de către şase femei rămase văduve în urma grevei. Cutezanţa lor de a cere pensii este pedepsită cu arestarea. Pentru a le determina să renunţe ele sunt purtate din post în post, prin ploaie şi noroi, peste coastele povârnite ale dealurilor din Valea Jiului. Sunt bătute, minţite, siluite, ameninţate cu moartea. (Adina Darian)

Director: Mircea Drăgan

Writer: Nicolae Ţic, Mircea Drăgan

Stars: Draga Olteanu, Ioana Drăgan, Viorica FarkaşPhoto Gallery:

  • Golgotha (1966)
  • Golgotha (1966)
  • Golgotha (1966)
  • Golgotha (1966)
  • Golgotha (1966)