Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film Journalism​„De dragul tău, Anca” – cronică de film


     Nu trebuie sa-I fi citit pe Jean Piaget ca să-ți dai seama de un adevăr ştiut de la gră­diniță (dar uitat de mulți oameni mari tot cam de atunci): un copil reține altfel informația, îndeosebi o noțiune abstractă, dacă o deduce singur, intuitiv, în timpul jocului, decât dacă o primeşte „de învățat pentru acasă”. Anca, eleva băiețoasă, care joacă fotbal până-n ul­tima clipa a recreației, care întreabă scoțând la repezeală caietele şi bentița: „Ce-avem pentru azi? Cine lipseşte?... Sfinte Sisoe, m-asculta”... ea, care-i departe de a fi printre premianți, într-o bună zi primeşte la fizică singurul 10 din clasă. E singura care a expli­cat „accelerația”, nu cum scrie în manual, ci aşa cum a înțeles-o ea, atunci când juca „melcul”. E suficient însă un amănunt şi tăce­rea întregii clase (uimire, admirație, invidie) se transformă într-un hohot de râs, succesul Ancăi e iute bagatelizat, iar ea e pe punctul de a izbucni în plâns. În acest moment, profe­sorul (Radu Gheorghe plin de tact şi înțele­gere) o felicită şi o trimite să aducă planşele de la laborator. E un bun pedagog, visează la un parc de distracții pentru copii („parcul fi­zicii şi matematicii” care apare în visele cu ochii deschişi ale Ancăi), ştie cum să reacțio­neze în fața sensibilității ultragiate a unui co­pil. Din aceeaşi familie de pedagogi cu voca­ție, care ştiu moraliza fără a ține lecții de mo­rala fac parte şi autorii filmului: Nicolae Cris­tache (scenariul) şi Cristiana Nicolae (regia). Filmul lor: „o lecție” despre sufletul copiilor de 12 ani. Despre ce înseamnă la această vâr­stă bucurie şi suferinţă, încredere şi neîncre­dere, adevăr şi minciună, bine şi rău, balanța pe care o vorba sau un gest mărunt o poate înclina dintr-o parte în alta. „O lecție” pe pla­cul profesorului de fizică: dedusă — afectiv — din viață. „Material didactic”: o fetiță-problema, Ancu-Tancu, băiețoiu'. „Lecție des­chisă” care mizează permanent pe complicitatea spectatorului, pe emoţia lui sunt cu siguranță mai mulţi în sala decât pe ecran cei care-o înţeleg pe Anca, care pot spune ce se ascunde în spatele reacțiilor care o înțeleg. Concluzia demonstraţiei (o spunem dinainte, pentru că nici filmul nu o transformă în suspans): la vârsta când copilui se caută pe sine în confruntarea cu ceilalţi, nimic nu se petrece în jurul lui fără a-I marca; formarea spiritului şi caracterului sau depinde de nenumărate acţiuni mici şi neînsemnate, cărora oamenii mari nu le acorda de obicei prea mare atenţie. Acumulând astfel de „mici evenimente mari”, comentându-le fără vorbe, doar cu tăcerile şi privirile expre­sive ale interpretei (inspirat distribuită eleva Alexandra Duca), filmul nu excelează printr-un inedit de idei sau situaţii (previzibile de multe ori: Victor băiatul cel rău, adminis­tratorul excesiv punitiv, premianta care pârăşte ş.a.), ci prin articularea cinematografica sensibilă (atunci când nu e ostentativ metafo­rică) a naraţiunii. Fiecare secvenţă o po­tenţează pe cealaltă, acumulând stări ce deto­nează mai târziu, contând, cum spuneam, pe participarea spectatorului. Anca e găsita de dirigintă (o Carmen Galin severă, intransi­gentă) bătându-se cu un băiat, lucru care, e limpede, s-a mai întâmplat. Numai că acum noi, spectatorii, ştim că ea a reacționat într-un moment în care toată clasa, prin pasi­vitate, devenise complice la umilirea unui co­leg. Și tot în faţa întregii clase care tace, Anca va fi pe nedrept pedepsită. Atunci când o sufocă indignarea şi neputinţa, Anca se vi­sează clovn la circ, un clovn straniu care-i va face să plângă (!?) pe oamenii cei răi.
     În ciuda aparenţelor deci, Anca e un copil bun, sensibil (pIânge după „AI 41-lea” văzut la televizor), drept şi curajos, cu personalitate pe care doar lipsa de atenţie şi înţelegere a celor din jur o fac să devina un „copil-pro­blema”. Mama şi tatăl (Rodica Mandache şi Dan Condurache, interpretări pedalând mai curând pe nota generalizatoare decât pe ca­racteristica individuală), o soră ascultătoare care face pe „deşteapta” (Raluca lorda­chescu, nuanțată, expresivă), o vecină care se miră prefăcut „Cum, fetiţa dumneavoastră joacă fotbal?” (Julieta Strîmbeanu), toți jude­când în virtutea bunului simţ comun, ce ac­ceptă mai greu excepţia şi mai uşor regula („De ce nu eşti şi tu ca toți copiii?”), toți aceştia fac dificil acordul Ancăi cu restul lu­mii, la vârsta când poate deveni uneori deza­cord total. Pledoaria filmului e explicită (o spune şi poezia cu acelaşi titlu, o spune și secvenţa în care Anca o citeşte singurului interlocutor... o batrână croitoreasă cu aparat auditiv!, o spun şi citatele din „Micul Prinț”): nevoia de tandreţe, de căldură, de înţelegere. Nu există copil rău, exista copii interiorizaţi, inhibaţi, gesturi greşit înțelese. Există laşi­tate, răutate, prefăcătorie, mimetism în lumea celor mici, refIex al lumii celor mari. Filmul câştigă prin punctele de suspensie, prin întrebările din subtext: mama e bună ca pâinea caIdă, dar dacă era o mamă rea? Anca ame­nință că nu vrea să mai meargă la şcoală, şi dacă ar face-o? Băiatul cu care s-a bătut se preface bolnav ca să scape de extemporal (pe post de mamă afectată, Rodica Tapalagă, excelentă miniatură portretistică), dar dacă încăierarea ar fi fost mai serioasă? Construite în genere pe efect emoţional, secvenţele nu semnifică mai mult decât anecdotica pro­priu-zisă. O excepție: secvenţa onomasticii fetiţei din vecini, cu o bună descriere a me­diului, realizata şi din decor (Marga Moldo­van) şi din costume (Tomina) şi din interpre­tare şi mizanscenă.
     Un film educativ în egală măsură şi pentru cei care primesc educaţia şi pentru cei care o fac. Mai poetic spus, adică în tonul filmului (al imaginii semnată Florin Paraschiv şi al muzicii lui Răzvan Cernat): „pentru cei care au uitat că au fost copii”. Celor care n-au ui­tat acest lucru, filmul li se va părea obişnuit, precum poveştile de pe strada lor, oricum alta decât uliţa copilăriei (filmul e nu numai „din”, ci şi „de" actualitate). Pe cei care au uitat acest lucru — posibili spectatori apa­tici la începutu;, dar nu şi la sfârşitul proiec­ției — filmul îi va surprinde; aşa complicatp e această vârstă „simplă”? Filmul răspunde cu un „da” răspicat. 
(Cinema nr. 1, ianuarie 1984)

Tags: cristiana nicolae, cronica de film, de dragul tau, anca film, florin paraschiv, rodica mandache, roxana pana

Comments: