Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismAplauze şi regrete


     Salut cantitatea şi calitatea de travaliu artistic a acestui film, coloraţia lui minuţioasă şi subtilă, alegerea detaliilor, expresivitatea coloanei sonore...
     … deşi regret că acest travaliu e, uneori, prea evident, ceea ce înseamnă că substanţa e, pe alocuri, mai rarefiată şi nu reuşeşte să-şi umple forma.
     Aplaud fineţea şi exactitatea analizei psihologice din Fantezie în do major, judicioasa filmare din interior a copilului-artist, cele câteva portrete de spectatori...
     … şi mă surprinde psihologia sumară şi derutantă din episodul Arşiţă, scenariul lui confuz şi lipsit de tensiune.
     Constat o bună alegere a actorilor — inclusiv a lui Cornel Dumitraş, firesc, spontan, simpatic...
     … şi îmi pare rău că Ioan Grigorescu are altă opinie. (Cronică Cinema nr. 5, mai 1964)
     Mă farmecă aura de poezie a Anotimpurilor
     … deşi aştept cu nerăbdare acel film românesc cu epică strânsă, cu intriga condusă de o mână fermă de la un capăt la altul, cu gradaţie plauzibilă şi momente-cheie, cu finaluri convingătoare care invită la meditaţie.
     Sunt de acord cu atmosfera etică contemporană a filmului...
     … regretând, totuşi, uşoara lui tentă idilică, evitarea conflictelor dramatice.
     Salut imaginea excelentă, încărcată de frumuseţe şi afectivitate...
     … în ciuda unor lungimi, a ritmului, uneori, prea lent şi a genericului vertiginos, ilizibil.
     Aplaud exigenţa faţă de filmul românesc...
     … dar refuz snobismul sau zâmbetul oblic în faţa unei veritabile munci artistice cum este aceea din Anotimpuri.
 
(Cinema nr. 7, iulie 1964)

Tags: anotimpuri film, cronica de film, nina cassian, savel stiopul

Comments: