REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmPrezenţe româneşti peste hotare (I)


     Itinerariul străbătut anul acesta de filmul românesc peste hotare s-a îmbogăţit de curând cu noi localităţi şi cu noi state ale Europei, Asiei şi Americii.
Festivaluri
     Consemnăm, pentru început, Premiul II obţinut de debutul cinematografic al re­gizorului Stere Gulea, larba verde de aca­să la Festivalul cinematografic internaţional «Omul, munca, creaţia» de la Lublin­-Polonia. Aflăm de la regizorul realizator şi de la producătortul delegat Atanasie Toma de la Casa de filme 4, participanţi la festi­val, că ediţia din acest an, a V-a, a avut o factură deosebită. După o prealabilă se­lecţie, filmele festivalului, sosite anul a­cesta din Bulgaria, Cehoslovacia, Franta, R.D.G., lugoslavia, România, Ungaria, Uniu­nea Sovietică, precum şi din ţara gazdă au fost supuse dezbaterii unor largi colec­tive de oameni ai muncii polonezi. Puncta­jul acordat de aceştia, la care s-a adăugat, firesc, opinia specialiştilor, a asigurat un binemeritat loc filmului nostru. Festivalul deschis în exclusivitate filmelor produse în 1977, s-a încheiat cu un interesant sim­pozion privind raportul dintre om şi pro­cesul muncii reflectat în cinematografia contemporană.
Polonia, mai precis oraşul Szczecin, a fost de asemenea gazda Festivalului filme­lor cu teme despre mare şi marinari. Stu­dioul «Al. Sahia» a fost reprezentat de două documentare: Un drum bun (Mirel Ilieşiu) şi Cursă de probă (Pompiliu Gil­meanu).
     Documentul nostru de artă s-a aflat cu puţin timp în urmă în Iran şi Irlanda. La Festivalul filmelor muzicale de la Teheran am participat cu scurtmetrajul Cântece româneşti de altădată de Mirel Ilieşiu, iar la Festivalul de la Cork, cu documen­tarul lui Constantin Vaeni dedicat sculpto­rului lon Jalea, şi scurtmetrajul lui lon Visu, Culorile Bucovinei.
La rândul lor, Hidalgo (lon Truică), Cale lungă (Adrian Petringenaru), Odă (Sabin Bălaşa), Condiţia Penelopei (Luminiţa Cazacu) şi Bălănel şi cucul (Eduard Sasu) au intrat în programul Festivalului filmului de animaţie de la Zagreb.
     Cunoscuta realizare a lui Matty, Formica, a trecut dincolo de graniţele Europei, în Asia, străbătând lungul drum până în ca­pitala malaysiană, Kuala Lumpur; gazdele au iniţiat aici un Festival al filmelor euro­pene.
Gale
     Veşti de curând sosite de la ambasadele noastre din mai multe ţări se referă la gale ale filmului românesc. La Universitatea «Martin Luther» din oraşul Halle au fost proiectate, în cadrul unei manifestări cui­lturaIe sub genericul «România, ţara mea de studii», filmul Columna. Creaţia regizorului lulian Mihu, Felix şi Otilia, a fost oferită, cu prilejul unei gale, publicu­lui spectator din oraşul israelian Ashod, iar documentarul România '77 (Nicolae Cabel) a fost proiectat la Roma.
La Delhi
     O nouă manifestare cinematografică ro­mânească a avut loc în India, la Delhi. Federaţia societăţilor de filme din această ţară a fost iniţiatoarea unui Festival al fil­mului românesc ce a marcat, alături de alte acţiuni culturale, împlinirea a şase de­cenii de la formarea statului naţional uni­tar român. Pe afişul festivalului s-au aflat Columna (Mircea Drăgan), Valurile Du­nării (Liviu Ciulei), şi Stejar extremă urgenţă (Dinu Cocea).
Contracte
     La Centrala «România-film» au fost sem­nate de curând noi contracte cu case de distribuţie din străinătate. Unul dintre a­cestea prevede prezentarea în Cuba a filme­lor: Acţiunea Autobuzul (Virgil Calotes­cu), Profetul, aurul şi ardelenii (Dan Piţa), Trepte pe cer (Andrei Waier), E atât de aproape fericirea (Andrei Cătălin Bălea­nu) şi Doctorul Poenaru (Dinu Tănase). Acestea vor fi însoţite de numeroase epi­soade din serialele Mihaela şi Bălănel. Televiziunea norvegiană va difuza în acest an filmul Osânda, iar cea elveţiană scurt­metrajul Geneza de Mihai Bădică. În R.P. Ungară vor rula Roşcovanul de Francisc Munteanu, seriile 1-4 aIe lungmetrajului Chemarea aurului şi mai multe episoade cu Pătrăţel şi Mihaela, achiziţionate pentru televiziune. Într-o altă ţară vecină, lugosla­via, va fi programat pe ecrane muzicalul Mama de Elisabeta Bostan. Vor mai fi prezentate, de asemenea, filmele Ciprian Porumbescu (Gh. Vitanidis) în China, Ediţie specială (Mircea Daneliuc), larna bobocilor (Mircea Moldovan), Profetul, aurul si ardelenii (în R.P.D. Coreeană) şi Pintea (Mircea Moldovan) în Franţa.
(Cinema nr. 8, august 1978)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: columna film, coralia popescu, e atat de aproape fericirea film, iarba verde de acasa film, prezenţe româneşti peste hotare, stejar extrema urgenta film, valurile dunarii film

Opinii: