REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de FilmEuropa Creativa Media: Sprijin pentru formare, până la 26 aprilie


     Europa Creativă - MEDIA acordă sprijin pentru dezvoltarea unei game complete de măsuri de formare. Obiectivul acestei linii de finanţare este facilitarea şi îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor din industria audiovizuală şi dezvoltarea de reţele, utilizarea tehnologiilor digitale pentru a asigura adaptarea la cele mai recente tendinţe ale pieţei, testarea unor noi tehnici narative în toate formatele şi pe toate platformele, testarea de noi modalităţi pentru dezvoltarea publicului - inclusiv pentru atragerea publicului tânăr, testarea unor noi modele de afaceri şi creşterea capacităţii de a accesa finanţare.
     Solicitanții trebuie să depună dosarul pentru una dintre următoarele trei categorii de acțiuni,  în funcție de amploare, cerințe, obiective și dimensiunea internațională/ europeană/ regională: Acțiuni europene: acțiuni care vizează dobândirea și perfecționarea abilităților și competențelor profesioniștilor de a-și desfășura activitatea în principal în Europa; Acțiuni internaționale: acțiuni care vizează dezvoltarea expertizei, a cunoștințelor și a capacității profesioniștilor europeni de a-și desfășura activitatea în afara Europei prin interconectare prin rețele și colaborare cu profesioniștii din afara Europei; Acţiuni regionale: acţiuni care vizează dezvoltarea capacităţii profesioniştilor din ţări cu capacitate audiovizuală scăzută .
     Solicitantul depune o propunere în vederea stabilirii unui parteneriat de 3 ani cu subprogramul MEDIA printr-un instrument contractual denumit Acord cadru de parteneriat/ Framework Partnership Agreement (FPA). Activităţile trebuie să înceapă în perioada cuprinsă între data semnării deciziei de acordare a grantului şi 31.08.2019.
Dosarele eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj de 100 de puncte, în funcție de următoarele criterii și ponderi:
  • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte);
  • Calitatea conținutului și a activităților (40 de puncte);
  • Diseminarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (20 de puncte);
  • Organizarea echipei care va realiza proiectul (10 puncte).
Bugetul total disponibil este estimat la 7.5 milioane EUR. Contribuția financiară a Uniunii Europene nu poate depăși:
  • 60 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor europene;
  • 80 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor internaţionale sau regionale. 
Detalii:media-romania.eu
 
(7.02.2018)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: creative europe media, finantare proiecte de formare

Opinii: