REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film​„Comoara” – cronică de film


     Într-o scenă din Lumina palidă a durerii (câțiva bătrâni chercheliţi vin noaptea cu topo­rişca să-l înlăture din sat pe ocupantul neamţ ce sforăie de mama focului), lulian Mihu exersa cu o fină intuiţie umorul parodic pe o situaţie dramatică originală. Regizorul îşi pre­gătea astfel un mic discurs asupra metodei pe care va dori să o extindă în această nouă Comoară. Doar că datele scenariului sunt al­tele. Suita de întâmplări semiistorice povestite pe un ton grav de Costache Ciubotaru se po­triveau mai bine aventurilor patetice în genul Trandafirului galben decât surâzătorului răz­boi în dantele a la Serbările galante. De aici întrebarea: Până unde poate sa meargă un re­gizor în răspărul scenariului? Cât anume se poate detaşa de el, zeflemisind ce şi cum-ul istorioarei, fără a-şi submina, la urma urme­lor, propriile personaje, întâmplări, intenţii? Practic, nu există limite, când parodia dinami­tează la vedere schema: convenţia unui spec­tacol. Doar că atunci parodia porneşte din scenariu, nu împotriva lui. Sigur că se prac­tică şi ironia dinăuntrul cetăţii (autoironia lui Godard în Pierrot le fou), dar mecanismul autodemolării cere rigoare, consecvenţă, stil.
     Or tocmai ele lipsesc acestui film oscilând, derutant, între patetic şi derizoriu, între dis­poziţia voioasă a regizorului şi viziunea prea încrâncenată a scenariului. N-avem cum să „citim” altfel intenţiile lui lulian Mihu decât după cele câteva replici de duh presărate ici-colo în toiul unor lupte pe viaţa şi pe moarte cu viteji ce mor apărând comoara pa­triei, cu eroi concepuţi epopeic şi dirijaţi operetistic. Şi după cele câteva — puţine — destinderi ale atmosferei prea sumbre cu care demarează filmul: „ciocnirea” unui grup de răsculaţi răzleţi din Transilvania secolului al XVI-lea cu o şaretă episcopală (răsculații fiind conduşi de un fel de haiduc sumbru la chip şi la suflet, capabil să poruncească — din necesităţi diplomatice — spânzurarea ţă­ranului care voise să trimită pe lumea cea­laltă pe sfinţia sa, venită cu treburi necurate prin partea locului). Mai poti recunoaşte umorul regizorului între două consilii foarte grave ce vor hotărâ destinul comorii gasite în Transilvania şi transportată în Moldova, cu riscuri mari, ca să fie pusă la adăpost de ,,pohtele” imperiale. Dar comoara nu-i oare­care — ea îţi desfată ochiul, filmată în prim plan şi plan detaliu — e chiar cea ascunsă de Decebal, deci, în perspectiva istoriei, un tezaur al ţării pentru care nici o jertfă nu e prea mare. O miză care din capul locului reclamă un ton ceremonios, solemn, ton păstrat cu sfinţenie de majoritatea interpreţilor: judele Gheroghe Cozorici — fiica lui, Julieta Szönyi, cei doi cavaleri serviţi de Andrei Finţi și Valeriu Paraschiv. În atari condiţii, comicul voit (pentru că există şi unul involuntar ocupând un loc mai mare în film, rezultat din stângăcia unor interpretări, rigiditate), e dis­tribuit cu măsură în tabăra adversă. Un epis­cop cu elanuri belicoase şi coif în loc de mi­tră — în savuroasa versiune a lui Jean Lorin Florescu, un consilier când diplomat, când im­pertinent, etalat de Mihai Berechet, o altă somitate imperială purtată cu aplomb de Al. Ra­coviceanu, sau o domniţă neutră în războiul bărbaţilor (nu şi faţă de ei) graţios caricaturi­zată de Violeta Andrei.
     Și o respiraţie în alb, binevenită după tene­broasele urzeli de la curte, „priveliştea” — cum şoptea cineva admirativ în sală. Defileuri şi câmpii purificate de zăpada scârţâind sub copitele cailor, o natură darnică şi ingenuă ca un colind din Maramureş, filmată cu vo­luptate de Adrian Drăguşin. Costumele (Ga­briela Ricşan) iau în serios epoca (doar câteva adrese caricaturale la poalele lungi şi mintea scurtă a sfinţiei sale). Ilustraţia muzi­cală — Ileana Popovici — picură stropi de tandrețe, de voioşie sau încordare, acolo unde sufletul are nevoie de ele. Pe rând sau toate împreună, când invenţia regizorală ne supune la decantări mai subtile. Dar, în ciuda canonadelor vesele, cu nerv decupate şi montate (Elena Paşca), în ciuda câtorva risi­piri de fantezie, bătălia Comorii se pierde. „Discursul” se prescrie pentru o dată ce se va anunţa ulterior.
(Cinema nr. 1, ianuarie 1983)


Galerie Foto

Cuvinte cheie: alice manoiu, comoara film 1982, cronica de film, iulian mihu, lumina palida a durerii film

Opinii: