REVISTĂ ONLINE EDITATĂ DE UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

Premiul pentru publicistica 2015 al Asociatiei Criticilor de Film„Contribuţii la istoria cinematografiei în România” - Bibliorama

„Contribuţii la istoria cinematografiei în România 1896-1948”

Ion Cantacuzino

  • Editura Academiei Republicii Socialiste România
  • Bucureşti, 1971
  • 234 pagini şi ilustraţii

„Contribuţii la istoria cinematografiei în România” - Bibliorama


     În vara acestui an a văzut lumina tiparului prima operă colectivă de cercetare ştiinţifică în domeniul studiului istoric al cinematografului românesc. Rod al unui efort redacţional prestat de Editura Academiei în colaborare cu lon Cantacuzino, cercetător principal al sectorului de specialitate din cadrul Institutului de istoria artei, volumul de «Contribuţii» marchează momentul de cristalizare a unei concepţii ştiinţifice în abordarea fenomenului cinematografic românesc. Succedând unor mai vechi iniţiative girate de Editura Meridiane («Însemnările» lui Jean Mihail şi o schiţă istorică semnată de lon Cantacuzino), volumul de faţă introduce în circuitul de referinţă puncte de vedere variate — susţinute în cele mai multe dintre cazuri de o solidă armătură teoretică — într-un domeniu de cercetare istoriografică caracterizat până nu demult prin penuria informaţiei sau frecvenţa unor interpretări subiective.
     Reţine în mod pozitiv atenţia structura judicioasă a culegerii, care-l orientează pe cititor către aspectele esenţiale pe care va trebui să se aşeze viitoarea «istorie» a cinematografiei româneşti din această perioadă. În acest sens lucrarea se deschide cu o valoroasă introducere în materie: de la fixarea câtorva repere de «încadrare teoretică» şi metodologică se trece la estimarea raportului dialectic film−societate, pentru a se întreprinde apoi câteva studii pertinente asupra problemelor pe care le ridică arta regiei şi interpretării în perioada studiată. Sunt sesizate apoi câteva din caracterele esenţiale ale afirmării genurilor cinematografice, scrutarea unor perspective ca şi «fixarea» câtorva detalii istorice privind introducerea spectacolului cinematografic în România.
     Alături de aportul unor oameni de cultură interesaţi în implicaţiile teoretice ale fenomenului cinematografic — Mihnea Gheorghiu, Silvian losifescu — studiile beneficiază de semnătura unor cercetători de specialitate: Bujor Rîpeanu, Dumitru Fernoagă, Cornel Cristian, Cristina Corciovescu, Dan Mateescu, Manuela Gheorghiu, Ludovic lordaky sau criticii şi publiciştii ataşaţi cauzei cercetării istoriografice, D.I. Suchianu, Valentin Silvestru, Al. Racoviceanu, Alice Mănoiu, Mihai Nadin.
 
(Cinema nr. 9, septembrie 1971)
Cuvinte cheie: contributii la istoria cinematografiei in romania, ion cantacuzino, razvan popovici, recenzie carte

Opinii: